Ski Stasjonsby

Et knutepunkt for liv og offentlig transport

Beliggenhet
Ski, Norge
Byggherre
Bane NOR Eiendom
Størrelse
24 000 kvm
Konkurranse
Vinnerforslag i arkitektkonkurranse i 2021
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Landskab
SLA
Fugleperspektiv low

Visjonen med Ski Stasjonsby er å utvikle en blandet bydel med boliger, butikker, kontorer og konferansehotell i nær kontakt med offentlig transport – ikke minst den nye Follobanen med høyhastighetstog mellom Ski og Oslo. Vi er ansvarlige for å utvikle den østlige delen av stasjonsbyen med kontorer og et 13-etasjes konferansehotell som et nytt landemerke for byen.

Vil være et opplagt alternativ til Oslo

En bymessig utvikling av Ski – og sammenlignbare byer rundt Oslo – er et viktig grep for å avlaste veksten i hovedstaden. Når Follobanen står ferdig i 2022 er Ski sentrum særdeles godt egnet til å ta del i denne veksten, med kun 11 minutters reisetid til Oslo Sentralstasjon. Dette fordrer også en høy utnyttelse og god bymessig utvikling – på gående, syklende og den kollektivreisende sine premisser ved Ski stasjon.

123 SKI nordvest low
Vårt bud på den vestlige delen av stasjonsområdet, som LPO Arkitekter har ansvaret for å utvikle.

Vi har ansvar for å utvikle den østlige delen av området med kontorer og et 13-etasjers konferansehotell.

Blir et landemerke for Ski

Bygget er organisert som et smalt, sammenhengende forløp av volumer langs jernbanen – mellom Ski stasjon og Ski storsenter. Det settes av plass til en urban plassdannelse, et nytt byrom som vil binde stasjonsbyen øst sammen med resten av Ski stasjon og Ski sentrum. Nybygget skal huse kontorer, konferansefasiliteter og et hotell som med sine 13 etasjer vil være byens høyeste punkt og nye landemerke. Bygget er tilpasset tomten med referanser til den eksisterende bystrukturen rundt jernbanen. Med sine varierende høyder og med rytmisk fasade med innslag av større vindusflater gir, arkitekturen liv og dynamikk til stasjonsområdet.

Grønne takflater med utsikt i alle himmelretninger understøtter den arkitektoniske kvalitet.elretninger.

Er en del av en større utvikling

Utviklingen av området øst for jernbanen med kontorer og konferansehotell er en del av utviklingen av det 120 000 kvadratmeter store stasjonsområdet. Hensikten er å fortette byen med gode oppholdsarealer og variert bebyggelse av høy kvalitet, slik at det skapes et trygt og tilgjengelig stasjonsområde i Ski sentrum. Et stasjonsområde som vil være attraktivt for både tilreisende, pendlere og de lokale innbyggere – og som på denne måten er med på å løfte det lokale næringslivet. Ski Stasjonsby er derfor designet, ikke bare som et trafikknutepunkt, men som et knutepunkt for folkeliv og handel i nær kontakt med byen rundt.

Vårt bud på den vestlige delen av stasjonsområdet, som LPO Arkitekter har ansvaret for å utvikle.

Bærekraft

Prosjektet har høye miljøambisjoner og ønsker å gå for BREEAM Excellent.

Vil du vite mer?