Sønderborg Multikulturhus

En kulturel katalysator for byutvikling

Beliggenhet
Sønderborg, Danmark
Byggherre
Sønderborg Kommune
Størrelse
5.500 kvm
Status
Opført i 2017
Oppdrag
Vinnerforslag i totalentreprisekonkurranse i 2015
Arkitekt
AART
Zeni Arkitekter
Ingeniør
Niras
Alectia
Entreprenør
Hoffmann
Multikulturhus aart H 05

Sønderborg Multikulturhus viser, hvordan man kan omdanne, ikke alene tidligere industribygninger, men hele industrihavner til kulturelle katalysatorer for byutvikling. Før hvor et forlatt industriområde – med Ewers Pakkhus som den historiske forankring – skilte byen fra havnen, står i dag et mangfoldig kulturhus, som på nytt har knyttet byen og dens innbyggere sammen.

Det nye multikulturhuset innfrir Sønderborg Kommunes visjon om å samle flere kulturinstitusjoner (bl.a Sønderborg Hovedbibliotek og Sønderjyllands Kunstskole) i et ikonisk og inspirerende hus på byens havnefront, så den tidligere industrihavnen omdannes til en levende og kulturbærende del av byen. Med sine mange kulturtilbud fremmer huset et moderne by- og kulturliv, men det skjer på skuldrene av fortiden, slik at man som besøkende opplever havnens industrielle identitet og historiske betydning for byen.

Multikulturhus aart H 11

De kontrastfylte rammene er blitt til ved å kombinere et moderne og stramt komponert nybygg med en ambisiøs renovering av det gamle Ewers Pakkhus. Kontrastene går på tvers av skala, og i inventaret er gammelt tømmer fra pakkhuset derfor omskapt til benker og loungemøbler i nybygget, mens moderne teknologi er ført inn i pakkhuset – eksempelvis i form av akrylstrukturer med dynamiske lyssetninger, som skaper et kontrastfylt samspill med de gamle trekonstruksjonene.

Multikulturhus aart H 16
Huset er en suksess! Her kommer folk, som kan fortelle deres barn, at bestefar arbeidet i pakkhuset. Det er tradisjon og fornyelse, som møtes og gir mening.
Bibliotekar / Sønderborg Hovedbibliotek
Multikulturhus aart H 23

Resultatet er et kulturhus, som har skapt nye muligheter for utviklingen av Sønderborg. Publikum i tusenvis strømmet til innvielsen, og med de nye rammene har hovedbiblioteket tiltrukket markant flere unge – en brukergruppe med stor betydning for byen, og hvis interesse det gamle hovedbiblioteket hadde vanskelig å forutse. Faktisk har det nye hovedbibliotek med et månedlig besøkstall på 50.000 tiltrukket dobbelt så mange besøkende, som er langt over det som var forventet. Legg også til at freelancere har tatt kulturhuset til seg som et moderne og fleksibelt arbeidsmiljø med en enestående utsikt og et mangfoldig liv.

Multikulturhus aart H 09

Vil du vite mer?

Mikkel Seier Christoffersen
Associeret partner / Faglig leder AART Transformation / Konstruktør / Arkitekt MAA
Aarhus
msc@aart.dk
+45 25 59 55 29