Nyheter

Her kan du lese om nyhetene våre i hele Skandinavia fra vinnerforslag og viktige milepæler til innsikt i arkitekturets avtrykk på organisasjoner og lokalsamfunn.
Mer

Nyheter

  Verket Moss Visualisering Bydelsplassen Low
  Norge / 22.10.2020

  Verket er nominert til norsk pris

  Utviklingsprosjektet, Verket, på den gamle industritomta i Moss – med fjorden som nærmeste nabo – er så vellykket at det kan bli en prisvinner. For det er nominert til BOBY-prisen for beste byplanprosjekt. Med prisen hedrer Norsk bolig og byplanforening (BOBY) prosjekter som utmerker seg i forhold til estetikk, innovasjon, respekt for stedskvalitet og bærekraftig utvikling.

  Les mer om Verket

  Nyhed Miljofyrtarn AART 1
  Norge / 26.05.2020

  AART blir sertifisert som Miljøfyrtårn

  Som Miljøfyrtårn ivaretar vi miljøhensyn i planlegging og prosjektering av bygg. Miljøledelse med rutiner for bruk av miljøprogram og miljøoppfølgningsplan skal dermed være en fast del av vår rådgivning. Det betyr blant annet at vi skal ha en miljøansvarlig i alle prosjekter, likesom vi skal ha definert vår egen miljøpolicy med langsiktige miljømål – dette med sikte på at gjøre en miljømessig forskjell for våre kunder og for samfunnet.

  Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter, hvor miljø- og samfundsansvar er en del av deres DNA. Det er samtidig den første nasjonale ordningen i Europa, som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på, at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale sertifiseringer som EMAS og ISO 14001.

  Les mer om sertifiseringsordningen

  AART Risskov Boliger 2020
  Danmark / 18.05.2020

  AART står bak utviklingen av et nytt boligprosjekt i Aarhus

  Med sin attraktive beliggenhet like ved lettbanen, skogen og vannet er Enghaven Risskov et ambisiøst boligprosjekt med fokus på fellesskap, bærekraft og infrastruktur. Det er derfor med stor glede at vi kan kunngjøre at prosjektet nå blir en realitet. For parallelt med lokalplanarbeidet har vi utviklet og lagt prosjektet ut på anbud i samarbeid med KONstruct, Plusform og Moe, med det resultatet at Heimstaden har investert i prosjektet, og MT Højgaard har vunnet totalentreprisen. I løpet av de neste få årene vil Enghaven Risskov derfor vokse frem som én lang bygning og to karrébebyggelser, slik at innbyggere i Århus vil kunne leie de 248 nye leilighetene på den attraktive adressen i Risskov fra og med 2022.

  SUS2023 Byggeplads Maj 2020 3
  Norge / 15.05.2020

  Stavanger Universitetssykehus reiser seg som et skikkelig landemerke

  "Med denne store betonggliden kan alle se hvor høyt det nye sykehusbygget blir, og det blir et skikkelig landemerke i vår region", sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023, og viser til at dette er den største gliden i regionen siden det var full aktivitet i Jåttåvågen.

  Betonggliden skal levere 7 sjakthus og de har til sammen 26 "rom" der ulike føringer og heiser skal gå. Maks høyde blir 36,6 meter og arbeidet skal være ferdig i slutten av mai. Med strenge smitteverntiltak har byggeprosjekt holdt fremdriften gjennom hele koronaperioden og neste skritt er å begynne arbeidet med å sette opp selve råbygget, og det starter like etter at gliden er ferdig.

  Det nye universitetssykehuset forventes at stå ferdig i 2023, og vi utvikler det sammen med Nordic, SLA, Cowi, Aas-Jakobsen og Kruse-Smith.

  Læs mere om universitetssykehuset

  AUH
  Danmark / 12.05.2020

  AART er prekvalifisert til nytt sykehusapotek og sykehusvaskeri

  Oppdraget omfatter design, prosjektering og oppføring av sykehusapoteket og sykehusvaskeriet, som kommer til å bestå av to bygninger på henholdsvis 7000–7500 og 8000–8500 kvadratmeter. Byggherren er Region Midtjylland, som har besluttet å etablere apoteket og vaskeriet i tett tilknytning til Aarhus Universitetshospital, da tre firedeler av apotekets og vaskeriets aktiviteter foregår til og fra sykehuset. Den resterende firedelen foregår til og fra Region Midtjyllands øvrige sykehus.

  Som en uavhengig enhet under Region Midtjylland ivaretar sykehusapoteket forsyningen av legemidler for hele regionen, inkludert innkjøp, produksjon og fordeling til regionens sykehus og øvrige enheter som tilbyr legemidler. Sykehusvaskeriet er Danmarks største av sitt slag og sørger for intern vask og distribusjon av sykehusrelaterte tekstiler i Region Midtjylland.

  Åtte team søkte om å få presentere et anbud i forbindelse med utlysningen. Av de åtte teamene har Region Midtjylland nå valgt å prekvalifisere fire team som, ifølge det regionen skriver, skiller seg ut ved at de oppfyller utvelgelseskriteriene på en overbevisende måte. Vi er blant de fire prekvalifiserte teamene, og vi ser frem til å levere vårt innledende anbud den 23. juni.

  Ski station Bane Nor
  Norge / 24.04.2020

  AART deltager i konkurranse om blandet bydel i Ski

  I dag fyller pendlerparkeringen det meste av området ved Ski stasjon, men Bane NOR Eiendom har ambisjoner om å utvikle området til en blandet bydel med boliger, kontorer og hoteller i nært samspill med kollektivtrafikken. Ambisjonen er å bygge mellom 100.000 og 140.000 kvadratmeter tilsvarende en investering på omtrent fem milliarder norske kroner.

  "Vårt mål er at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå i hverdagen, og det legger vi til rette for når vi utvikler arbeidsplasser og boliger ved Follos (red. Follo er navnet på et planlagt nytt dobbelt jernbanespor mellom Oslo S og Ski stasjon) største knutepunkt", forteller Rune Breivik, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, i en artikel i Østlandets Blad.

  En stor del av området benyttes i dag til pendlerparkering for togreisende. For å fremme kollektivtransporten ønsker Bane NOR Eiendom å opprettholde parkeringsmuligheten for de mange reisende. Den skal derfor inkluderes i utviklingen av den nye blandede bydelen. Som et av de tre inviterte arkitektteamene har vi frem til sommeren til å utvikle vårt forslag til bydelen, hvoretter alle tre forslagene offentliggjøres, så naboer og andre aktører har muligheten til å kommentere før det endelige vinnerforslaget utpekes.

  Fugleperspektiv Ny Rosborg Lav oplosning
  Danmark / 23.04.2020

  Vejle byråd godkjenner motstandsdyktig utviklingsplan

  Utviklingsplanen er utarbeidet av et team med Møller & Grønborg i spissen og AART og Niras som underrådgivere. Det er et team med stor erfaring innenfor motstandsdyktig byutvikling, men planen for Ny Rosborg har likevel vært ekstra utfordrende, da store deler av bydelen skal bygges på Vejles tidligere søppelfylling. Utviklingsplanen er derfor skapt slik at den ivaretar en lang rekke utfordringer, i motsetning til om den hadde blitt bygget på uberørt grunn.

  Bydelen blir derfor oppført på seks holmer, som vil utgjøre etapper i byggeprosessen. De to østlige holmene vil bli oppført først og vil blant annet romme et barne- og kulturhus. For utover det miljømessige aspektet er det sosiale fellesskapet et fokusområde i utviklingsplanen – og her er den etappevise oppdelingen i holmer en fordel. For med holmene vil de fremtidige beboerne ikke bare få nær kontakt med de felles landskapene. De vil også oppleve å flytte inn i en ferdig bydel på hver holme, i stedet for en byggeplass i mange år fremover. Forventningen er derfor å relativt raskt kunne skape en attraktiv bydel – forsterket av landskapene og vannmiljøet som ligger mellom holmene.

  Med Vejle byråds godkjenning av utviklingsplanen er neste skritt å foreta en miljøvurdering og deretter å utvikle en lokalplan. Deretter kommer en rekke delprosjekter – blant annet barne- og kulturhuset, opplevelsesøyer, parkering og en broforbindelse.

  Les mer om Ny Rosborg

  Birdview 2020 png WEB
  Danmark / 05.04.2020

  234 ungdomsboliger står snart klare til innflytting i Århus

  I samarbeid med Konstruct, NCC og MOE nærmer vi oss målstreken for oppføringen av 234 ungdomsboliger i Gøteborg allé i Århus. Om tre måneder vil de første beboerne flytte inn i det 17.500 kvadratmeter store boligbygget, som er utformet med tanke på å gi unge mulighet til å møtes, være sosiale og leve livet i gårdsrom og takhager og på balkonger. I begynnelsen av juli overleverer vi 104 boliger, og i september overleverer vi de resterende 130 boligene.

  AART Tiltag mod coronavirus
  Skandinavien / 12.03.2020

  Står sammen om å bekjempe coronavirus

  Vi arbeider hjemmefra
  Vi har fra og med i dag etablert hjemmearbeidsplasser for alle våre medarbeidere i Århus, København, Oslo og Stockholm. Samtidig med å minske risikoen for smittespredning sikrer vi en effektiv fremdrift i de mange prosjektene som vi bidrar til å løfte på tvers av de skandinaviske land.

  Vi er fullt tilgjengelige
  Våre medarbeidere er fullt tilgjengelige på e-post og telefon for kunder og samarbeidspartnere. Vi avholder utover dette alle avtalte møter via Skype, slik at vi understøtter en effektiv og god kommunikasjon i alle våre samarbeid.

  Luftperspektiv Vimu extra
  Norge / 02.03.2020

  Startskudd for Vikingtidsmuseum

  Prosjektet omfatter nybygg og rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset og har som mål å bli et verdensledende museums- og forskningsinstitusjon innenfor vikingtid, med bred nasjonal og internasjonal anerkjennelse for produksjon av ny kunnskap om vikingtiden. Det har en økonomiske ramme på 2 135 millioner kroner, mens utstyrsprosjektet har en økonomiske ramme rundt 270 millioner kroner, og det tas sikte på at prosjektet ferdigstilles i 2025.

  Ler mer om Vikingetidsmuseet

  Bydelsplassen verket
  Norge / 10.02.2020

  Forvandler industri til blandet bydel i Moss

  Voel Lokaplan AART
  Danmark / 08.02.2020

  Utvikler lokalplan for boligområde ved Silkeborg

  Trend and Tradition Oslo Johanne AART Januar 2019
  01.02.2020

  Taler om effekt på pop-up messe i Oslo

  Hos AART arbeider vi dedikert med å dokumentere effekten av våre oppførte prosjekter. Et arbeid som Johanne Mose Entwistle presenterte på Trends & Traditions pop-up messe som del av Oslo Design Fair. Her koblet hun vårt effektfulle dokumentasjonsarbeid med vår erfaring innenfor kontorbygg. Ved å ta for seg vårt design av Pakhusene i Århus viste hun hvordan man kan skape et kontorbygg som har et fellesskap der virksomheter har mulighet til å utnytte kvadratmeterne langt mer effektivt og bærekraftig sett i forhold til et tradisjonelt kontorbygg.

  Ved å dele fasiliteter som møterom, kantine og auditorium optimaliseres ikke bare kvadratmeterne, men en virksomhet får også råderett til et langt større areal enn man betaler for – faktisk helt opp til 270 prosent. I tillegg kommer fasiliteter som fitness, sauna og havnebad som muliggjør fellesskap. Ifølge våre ettermålinger av Pakhusene har dette bidratt til å skape nye nettverk og på tvers av de ulike virksomhetene.

  Hør mer om vårt effektfulle arbeid med arkitektur når Johanne Mose Entwistle taler på årets Trends & Traditions messe i København 30. mars. Utover dette kan du lese mer om vår effektcase om Pakhusene her

  Akutcenter Viborg AART 2
  30.01.2020

  Akuttsenter er finalist i MIPIM Awards 2020

  REGAN Vest AART Beskaret
  09.01.2020

  Vinner konkurransen om Danmarks nye museum om den kalde krigen

  REGAN Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en atomsikker bunker som ble oppført i dypeste hemmelighet på 1960-tallet (under den kalde krigen). Formålet var å huse regent og regjering i tilfelle atomkrig. Bunkeren på 5.500 kvadratmeter ble fredet i 2014 og står i dag med originalt interiør intakt. Når den i 2021 åpner for publikum vil det kun være adgang til guidede omvisninger. Derfor skal det ved siden av bunkeren oppføres en velkomst- og utstillingsbygning med moderne publikumsfasiliteter, utstillinger og læringssenter. I pressemøte den 09. januar ble det offentliggjort at vi skal stå i spissen for utviklingen av den nye bygningen.

  ”Det er en enig dommerkomité, der har peget på teamet, som med sit forslag har formået at skabe en løsning, hvor den eksisterende bunker og den tilhørende maskinmesterbolig sammen med det unikke naturområde og den nye bygning fremstår som en naturlig helhed. Den nye udstillingsbygning etableres som fire delvist nedgravede bokse, der let skjult bag en skovtykning gradvist toner frem for den besøgende. Flowet både mellem de fire bokse, og mellem samtlige dele af REGAN Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum, er løst både logisk og enkelt, og det vil give publikum en spændende totaloplevelse,” sa formannen for Ejendomsfonden REGAN Vest, Claus Holm, ved pressekonferansen.

  Delvis bygget inn i landskapet skjuler de fire sorte boksene sitt innhold fra innsyn – som en slags hemmelige arkivmapper. Når man kommer inn i bygningen utfolder en rekke forskjellige funksjoner seg for både gjester og ansatte. Servicefunksjonene er plassert i ryggen inn mot skrenten mens de store publikumsfasilitetene – blant annet caféen med panoramavinduer – åpner seg ut mot skogen. En rekke fleksible løsninger er tenkt inn i prosjektet som på både kort og lang sikt gir mulighet for å innrette både publikumsområdet og utstillingene på nye måter.

  Les mer om det nye museum

  Viborg Akutcenter AART 13 High
  16.12.2019

  Akuttsenter hedret som ett av årets beste byggverk

  Det nye akuttsenteret fikk en hedrende omtale ved utdelingen av Årets Byggeri 2019 for å sette pasienten i sentrum gjennom et nyansert arbeid med dagslys, materialer, utearealer og utsikt. Komitéen bak Årets Byggeri fremhever samtidig flyt som en særlig kvalitet da kort avstand mellom de enkelte funksjoner skaper et sammenhengende pasientforløp med en hurtig og presis behandling. Hver unødig meter som personalet beveger seg har betydning for både pasientenes sikkerhet og for arbeidsmiljøet og sykehusets økonomi på sikt.

  "Det er et velargumenteret projekt med hensyn til både patienter og personale, men med hovedfokus på patienterne, fordi man har vendt systemet om og bygget det hele op omkring de syge og ikke de, som er på arbejde. Det betyder blandt andet, at de fleste patienter kan behandles i akutmodtagelsen og ikke skal videre i systemet og indlægges. Det sparer tid og penge og er samtidig mere trygt for patienten, som kun skal relatere sig til ét sted," fremhever komitéen.

  Les mer om Årets Byggeri

  Les mere om det nye akuttsenteret

  Loop recycle plast 02 beskaret
  12.12.2019

  Skaper byromsmøbel av plastavfall

  LOOP-serien er allerede fast inventar flere steder i Skandinavia – fra byrom og skoler til festivaler og lekeplasser. Det populære byromsmøbelet ble opprinnelig designet av AART og produsert av out-sider til Aarhus Festuge i 2007. Siden er det blitt utvidet med nye versjoner – og som nyeste skudd på stammen kommer det nå i en bærekraftig, svanemerket versjon som det første byromsmøbel i Norden.

  Den svanemerkede LOOP er produsert av 100% gjenbrukt polyethylen-plast der 85% kommer fra internt overskudd fra produksjonen. Det betyr at feilproduksjoner, oppstartsrester og gamle produkter blir gjenbrukt i den nye produksjonen. De siste 15% kommer fra emballasje i form av polyethylen-poser som kvernes og smeltes sammen med det øvrige materialet. Dette gir et terrazzoaktig fargespill til det ferdige byromsmøbelet.

  "Med den nye bæredygtige version af LOOP har vi arbejdet målrettet med at skabe et unikt udtryk. Vi har udnyttet det spil og den materialitet, som genbrugsplasten giver og dermed opnået et æstetisk udtryk, som beriges, og ikke begrænses, af de bæredygtige ambitioner," uttaler Morten Hove Lasthein, partner og sjefsdesigner i AART Designers.

  Les mer om LOOP

  1 Kronprinsesse Viborg Akut Agata Lenczewska Madsen Regionshospitalet Viborg Kopi
  09.12.2019

  Kongelig innvielse av nytt akuttsenter

  Ved denne innvielsen kulminerte flere års byggevirksomhet – fra den endelige finansieringen ble gitt i 2010, via planlegging og bygging til det ferdige resultatet. I løpet av de siste ni årene er Regionshospitalet Viborg blitt ombygget og utvidet for godt over en milliard danske kroner.

  Sykehuset er blant annet blitt utvidet med nye sengeposter og klinikker, ny patologi, nytt Vestdansk Center for Rygmarvsskade, nytt parkeringshus – og nå i tillegg 25.500 kvadratmeter nytt akuttsenter som på mange måter er blitt flaggskipet i den samlede bygningsmassen.

  "Med det nye akutcenter og 130 års sundhedsfaglig erfaring står Regionshospitalet Viborg i dag stærkt som ét af Region Midtjyllands fem akuthospitaler, der sikrer hurtig og kompetent hjælp til vores akutte patienter," konstaterte regionsrådsformann Anders Kühnau i sin tale under innvielsen.

  "Tusind tak til jer alle for at tage medansvar og sikre, at vi i dag står med et hospital, som lever op til de behov, I har været med til at definere og beskrive. Det er jer, der har fortalt os, hvordan flotte ord om øget effektivitet, patienten i centrum, samarbejde på tværs og helende arkitektur kan se ud i en hospitalsvirkelighed," tilføyde Region Midtjyllands prosjektsjef, Jeppe Juul Hansen, i sin tale.

  Les mer om akuttsenteret

  2 F
  04.12.2019

  Skaper visjon for NRK sitt nye hovedkontor

  En rekke eiendomsutviklere har tilbudt seg å bli med på utviklingen av NRK sitt fremtidige hovedkontor. Blant dem er vår oppdragsgiver Stor-Oslo Eiendom som har gitt oss tilliten til å utarbeide et forslag for utviklingen av det nye hovedkontoret for Norges største medievirksomhet. Med dette forslaget viser vi mulighetene for å etablere hovedkontoret på Linderud nord for Oslo der det tidligere, og i dag bevaringsverdige, hovedkontoret til Siemens kan transformeres til fremtidens medieby. En medieby som vil tilby en unik utsikt over hovedstaden samtidig som den vil gjøre for området Groruddalen hva Operaen har gjort for Bjørvika.

  ”Vi tror vi kan utvikle noe spektakulært med dette bygget, et TV-studio i toppetasjen vil kunne by på en helt fantastisk utsikt. Men samtidig sitter vi på et stort tomteområde. Vi er derfor ikke låst til at NRK må inn i dette bygget. Vi er veldig fleksible når det gjelder NRKs behov,” forteller Mathis Grimstad, adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom.

  Med denne visjonen viser vi hvordan området kan imøtekomme NRK sine ønsker og krav ved å favne en bred vifte av funksjoner, blant annet andre kommersielle aktører. Utover dette viser vi hvordan NRK får en mulighet til å bygge fremtidens medieby på et bærekraftig fundament. For ved å bevare Siemens tidligere hovedkontor og transformere det til nye formål reduseres CO2-utslippet fra produksjon, bearbeiding og transport av materialer. Med dette reduseres også klimaavtrykket markant.

  Les Aftenpostens omtale av forslaget

  Bikuben Kollegiet 2019 AART 14 H
  02.12.2019

  Det betaler seg å bygge fellesskap

  "For os handler arkitektur om mere og andet end form. Det handler først og fremmest om effekt. Derfor arbejder vi strategisk med at genbesøge vores opførte projekter for at dokumentere effekten af de muligheder, vi sammen med vores mange gode samarbejdspartnere har skabt med arkitekturen".

  Dette forteller Johanne Mose Entwistle, dokumentar og dokumentasjonssjef hos AART, som nettopp har avsluttet en undersøkelse av Bikuben Kollegiet tegnet av AART i 2007. Hun har besøkt studentboligene i retrospekt for å studere den sosiale effekten og sette tall på det samfunnsøkonomiske potensialet – og resultatet er tankevekkende. Bikuben Kollegiet motvirker ensomhet bedre enn andre studentboliger i Danmark. Hvis alle studentboliger var som Bikuben Kollegiet ville den årlige verdiveksten i Danmark potensielt vært 123 millioner danske kroner høyere på grunn av mindre frafall fra studiene.

  Les hele pressemeldingen

  Les mer om Bikuben Kollegiets sosiale og samfunnsøkonomiske effekt
  Nye partnere Mads og Nanna Nyhed 2 AART
  22.11.2019

  Utvider partnerkretsen med nye partnere

  "De siste årene har vi opplevd en fantastisk utvikling i forhold til samarbeid med ambisiøse byggherrer i hele Skandinavia. Det er derfor et naturlig skritt i vår vekst og faglige fundamentering å utnevne Mads og Nanna til partnere," forteller Torben Skovbjerg Larsen, stiftende partner og CEO.

  "Begge er dyktige og dedikerte arkitekter med dype røtter i vårt AART-DNA og på hvert sitt felt har de vært drivende krefter i utviklingen av vår rådgivning og våre mest markante prosjekter. I partnerkretsen ser vi derfor frem til enda tettere samarbeid med dem begge," tilføyer han.

  Mads Nygaard og Nanna Flintholm vil som partnere få sitt virke på tvers av våre kontorer i Århus, København og Oslo. Ett virke der de sammen med den øvrige partnerkretsen vil stå fremst i utviklingen av vårt faglige fundament og løfte det inn i prosjekter i hele Skandinavia hvor vi nå bidrar til utviklingen av mer enn en million kvadratmeter på tvers av skala og sektor.

  Med disse utnevnelsene består partnerkretsen av Anders Strange, Anders Tyrrestrup og Torben Skovbjerg Larsen som stiftende partnere, Mads Nygaard og Nanna Flintholm som partnere og Jørgen Biørn, Susanne Joys og Kristine Dave-Amundsen som assosierte partnere.

  AART Johanne Sykehusskonferansen 2019 Trondheim
  14.11.2019

  Taler på Norges største konferanse om sykehusbygg

  Som dokumentasjonssjef står Johanne Mose Entwistle i spissen for vårt arbeid med å dokumentere den sosiale og økonomiske effekten av våre oppførte prosjekter. I dette arbeidet, som hun presenterte på årets sykehuskonferanse, kobler hun vårt dokumentasjonsarbeid med vår dype erfaring innenfor sykehusbygg – med mer enn 800 000 m2 under utvikling innenfor helsesektoren er vi blant Skandinavias førende arkitektvirksomheter på dette området.

  Foran 300 tilhørere fortalte hun om vårt strategiske mål; å bringe arkitekturen i spill som en katalysator for å utvikle organisasjoner og samfunn. Ikke minst innenfor helsesektoren der vårt dokumentasjonsteam effektivt samler inn viten både fra egne prosjekter og ekstern forskning. Denne kunnskapen omsetter vi til beslutningsunderlag i våre mange prosjekter – siste eksempel er vårt vinnerforslag til barne- og ungdomshospitset i Rønde der dokumentasjonsteamet med feltstudier og grundig research supplerte byggeprogrammet slik at det åpnet for nye perspektiver til å gjøre en merkbar forskjell for hospitsets barn, unge og deres familier.

  Se våre helseprosjekter her

  AART Moltrup Optagelseshjem Multihal 01
  12.11.2019

  Skaper multisal for hjemløse menn i Vestdanmark

  Nær Herning i Vestdanmark ligger en historisk herregård fra 1700-tallet. Herregården heter i dag Møltrup Optagelseshjem og er et hjem for hjemløse menn i alle aldre som ønsker å legge alkohol- og stoffmisbruk bak seg – å hjelpe til med drift av den gamle herregården blir her en naturlig del av hverdagen.

  For å favne fritiden og fellesskapet på gården har vi utarbeidet et prosess- og konseptforløp for utviklingen av en ny multisal. Formålet med forløpet er å utvide hjemmet med et såkalt «livsrom for utfoldelse» som skaper nye muligheter for de beboerne som fortsatt er for sosialt utsatte til å begi seg ut i samfunnet.

  Tanken med multisalen er å utvide herregården med en ny bygningsfløy som en naturlig forlengelse av den eksisterende klassiske bygningsstrukturen. Multisalen vil på denne måten skrive seg inn i gårdens lange historie med dagens formål som optagelseshjem.

  "Med dyp respekt for stedets historie har vi ønsket å signalisere at det her skjer noe spesielt. På avstand vil derfor multisalen innskrive seg som en naturlig del av eksisterende bygningsstruktur, mens den på nært hold vil åpne seg som et allsidig og transparent rom i tett kontakt med omgivelsene" forteller Mikkel Seier Christoffersen, leder for transformasjon hos AART.

  Les mer om prosjektet

  AART Website News New website
  05.11.2019

  Velkommen til vårt nye nettsted

  Målet med nettstedet er å tilby et inspirerende og lett tilgjengelig AART-univers, der visjonen, bedriftsfilosofien og, ikke minst, verditilbudet vårt til kunder og samarbeidspartnere kommer klart frem. Derfor vil du blant annet kunne lese om arbeidet vårt, ikke bare med utformingen av bygninger og byrom, men også med dokumentasjonen av effekten av de mulighetene vi skaper med arkitekturen. Et dypt engasjement i utviklingen av organisasjoner og samfunn, som i snart 20 år har drevet arkitektarbeidet vårt – og som vi nå presenterer i et nytt og bedre digitalt format. Så gå på oppdagelsesferd på det nye nettstedet og få en bedre forståelse av arbeidet med å tenke effekt før form i våre mange prosjekter i alle de skandinaviske landene.

  Primo Bryn AART Low 2
  24.10.2019

  Skaper multifunksjonelt næringsbygg i Oslo

  De nye næringsbyggene vil romme Bertel O. Steens nye forhandleranlegg, med fremtidens mobilitetsløsninger. Sammen med Bertel O. Steen Eiendom planlegger AART for varierte kontorfunksjoner og utadrettet virksomhet på bakkeplan. Samtidig vil det utnytte tomtens utfordring med tomtens topografi - for å skape et tett samspill med den fremtidige bydelen på Bryn. Ny bebyggelse er inndelt i tre teglbygninger, som knyttes sammen av en diagonal akse med et levende bytorg. Godt forberedt for fremtidens urbane struktur på Bryn.

  "Vårt ønske er å føre opp et moderne bilanlegg, tilpasset kommunens forventninger til bymessig utvikling av tomten og av Bryn som område, i tillegg til et større kontorvolum og fleksible utleibare arealer på bakkeplan. All bygningsmasse vil bli nøye tilpasset stedets topografi og prosjektert på en slik måte at vi leder an i transformasjonen av Bryn," sier Øivind Solbakken, konserndirektør Bertel O. Steen Eiendom AS.

  Rostadion so konk AART
  22.10.2019

  Grønt lys for oppføringen av Danmarks nasjonale rostadion

  Fredningsnemnda har nettopp tatt avgjørelsen om dispensasjon for de syv søknadene som Fonden Danmarks rostadion og Gladsaxe kommune har sendt inn. Det er andre gang at fredningsnemnda godkjenner søknadene om dispensasjon.

  Saken har blitt gjennomgått av fredningsnemnda igjen på grunn av en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalavdeling i Gladsaxe. Etter over et års behandlingstid i klagenemnda for miljø og fødevarer ble saken sendt i retur til fredningsnemnda til fornyet behandling. Men nå er det altså gitt dispensasjon igjen.

  Sammen med E+E arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og LIW-planning står vi for oppføringen av det nye nasjonale rostadionet. På grunn av forsinkelsene er prosjektet utsatt til 2021, slik at byggeaktiviteten ikke griper forstyrrende inn i hverken VM i sprint i 2021 eller forberedelsene til OL i 2020.

  Les mer om Danmarks rostadion

  EY Nyhed Nyt website AART
  03.10.2019

  Nominert til EY Entrepreneur Of The Year

  EY Entrepreneur Of The Year hyller ikke bare gründere som har klart å skape suksessrike og dynamiske bedrifter i vekst. Det er også en pris som verdsetter bedrifters ledelse, verdier og samfunnsmessige mål i like stor grad som deres økonomiske utvikling. Det handler om deres grunnleggende bedriftsfilosofi, og nettopp derfor er vi stolte over å være nominert til prisen. I fjor nådde vi hele veien fra den regionale kåringen i Midtjylland til landsfinalen i Forum i København.

  Vi er særlig stolte over å være nominert til prisen fordi vi tror på verdien og faktisk nødvendigheten av å redefinere arkitektur. Vårt ambisiøse mål er å flytte fokuset fra form til effekt, så vi sammen med kunder og samarbeidspartnere kan bringe arkitekturen inn i rollen som katalysator for utvikling av organisasjoner og samfunn. Som det første arkitektfirmaet i Skandinavia har vi derfor etablert et team dedikert til dokumentering av effekten av arkitektur. Dette er en virkningsfull dokumentasjon, som vi ikke bare bruker i utviklingen av våre mange prosjekter, men også formidler eksternt med sikte på å sette arkitektbransjen i en sterkere posisjon i bevisstheten hos kunder og samfunnet for øvrig.

  Viborg Akutcenter AART 15 High
  28.09.2019

  Akuttsenter i Viborg er klart til innvielse

  Visjonen med akuttsenteret har vært å tilby sammenhengende pasientforløp, hvor de fysiske rammene bidrar positivt til pasientenes helbredelsesprosess. Utsikt, dagslys og materialer bidrar derfor til å skape et sanselig og stimulerende behandlingssted, samtidig som kort avstand mellom spesialister og funksjoner bidrar til å styrke flyten av både pasienter og personale. Det hele med fokus på at hver unødige meter som personalet må løpe, har betydning for pasientenes sikkerhet, personalets trivsel og dermed også for sykehusets økonomi på sikt.

  Akuttsenteret har et areal på over 25.000 kvadratmeter, og med et nytt akuttmottak og ombygging av en rekke eksisterende arealer skal det fremtidssikre Regionshospitalet Viborg, som i dag tar imot pasienter fra kommunene Viborg, Silkeborg og Skive. Akuttsenteret innvies offisielt senere i år, og bak utformingen av akuttsenteret står et konsortium av AART architects, Årstiderne Arkitekter, ÅF og WSP.

  Les mer om akuttsenteret

  Aarhusgadekvarteret By og Havn KPC AART 2
  23.09.2019

  Skaper bæredyktig flerbrukshus i København

  By & Havn har inngått en avtale med KPC om kjøp av to av de mest synlige og attraktive næringstomtene i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Her vil KPC oppføre det nye flerbrukshuset i nært samarbeid med undergrunnsbanen og bydelsplasser. Selve avtalen er basert på en prosess der By & Havn ba potensielle investorer om å sende inn interessemeldinger, slik at man kunne inngå betingede salgsavtaler med de partene som ble ansett som de beste for oppfylle ønskene for de to byggefeltene.

  I valget av KPC la By & Havn spesiell vekt på at flerbrukshuset har et høyt ambisjonsnivå for bærekraft, passer godt inn i omgivelsene og ikke minst innfrir ambisjonen om et flerbrukshus med felles kantine, treningsrom og kafé i forbindelse med kontorfellesskap. Huset vil på den måten bidra til å utvikle fremtidige fellesskap i og rundt Nordhavn.

  De to byggefeltene i Århusgadekvarteret er lagt ut til anbud under ett. De har et etasjeareal på tilsammen 8000 kvadratmeter og ligger ved Kalkbrænderihavnsgade og Århusgadegade med god synlighet fra Nordhavn bybanestasjon og den fremtidige Nordhavn undergrunnsstasjon, som åpner i begynnelsen av 2020. Med denne sentrale beliggenheten blir det fremtidige flerbrukshuset dermed porten til det livlige Århusgadekvarteret, hvor det allerede bor ca. 2500 mennesker, og ca. 700 jobber der. Blant annet ligger det mange butikker, supermarkeder, restauranter og kafeer i bydelen.

  Borne og ungehospice Set fra soen AART High
  19.09.2019

  Vinner konkurransen om Danmarks første barne- og ungdomshospits

  ”Vi fik fire rigtig fine forslag til det nye børne-og ungehospice, men jeg må indrømme, at CJ Group og AART arcitechts' hold slog benene væk under os, da de præsenterede deres projekt. Holdet har været enormt grundige i deres forarbejde og virkelig sat sig ind i, hvem vi bygger til, og hvad bygningen skal kunne. De har formået at skabe både den rummelighed og hjemlighed, som familierne har behov for, med masser af gemmesteder til de mindste børn, og nicher, hvor de unge kan slænge sig. Derudover har holdet skabt et hus med stor respekt for medarbejdernes dagligdag og arbejdsmiljø og de frivilliges funktion. Vi er stolte af at være nået så langt, og at 'mursten og tag' nu er sikret. Den næste store opgave er at indsamle midler til inventar, hjælpemidler og andet udstyr."

  Med de ord indrammer hospiceleder Dorit Simonsen vores vinderforslag til det nye vestdanske børne- og ungehospice, Strandbakkehuset, der opføres i tæt samspil med det eksisterende Hospice Djursland i Rønde. Det opføres som det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark og kommer til at rumme fire familieboliger, personaleafsnit og fællesfunktioner, der fordeler sig på 1.300 kvadratmeter i tæt kontakt med den omkringliggende natur. Byggeriet forventes at tage et år, så de første familier kan bydes velkommen allerede i november 2020.

  ”Det er en helt særlig opgave at bidrage til at løfte det nye børne- og ungehospice. For det kræver en dyb indlevelse at skabe rum for liv, leg og lindring. Ud over at skabe et tæt samspil med den omgivende natur og det smukke eksisterende hospice, har vi derfor også arbejdet bevidst med at skabe et sundt og stimulerende arbejdsmiljø. For vores antropologiske studier viser, at netop medarbejdernes trivsel er afgørende for at favne de børn, unge og familier, for hvem hospicet bliver deres hjem. Med arkitekturen har vi derfor søgt at skabe en lys, varm og hjemlig atmosfære med det menneskelige møde som omdrejningspunkt,” fortæller Anders Tyrrestrup, arkitekt og partner i AART architects.

  Læs mere om børne- og ungehospicet

  Johanne Mose Entwistle Dokumentationschef AART
  05.09.2019

  Etablerer dokumentasjonsteam

  "Byer og bygninger er kraftfulle katalysatorer. Det er her nøkkelen til å forandre og forbedre de mest fundamentale omgivelsene for livene våre ligger – hvordan vi bor, lærer, jobber og, ja, lever," forteller partner og administrerende direktør Torben Skovbjerg Larsen og tilføyer:

  "Derfor er arkitektur for betydningsfull til å bli redusert til et spørsmål om estetikk, som er tilfellet i den offentlige debatten. Arkitektur som noe effektskapende er fraværende, og nettopp det vil vi gjøre noe med. Med det ambisiøse målet å åpne verdens øyne for arkitekturens betydning i utviklingen av organisasjoner og samfunn."

  Presenterer teamet

  Omtalen i danske medier taler sitt tydelige språk: Arkitektur omtales nesten fem ganger så ofte som noe formskapende enn som noe effekt- eller forretningsskapende. Det viser data fra Infomedia. Derfor har vi valgt å etablere et dedikert dokumentasjonsteam, og etter å ha brukt det siste året på å få teamet i posisjon internt, er vi nå klare til å presentere det strategiske initiativet – med dokumentasjon av arkitekturens effekt for øye.

  I spissen for teamet står Johanne Mose Entwistle. Hun ble hentet til AART architects i begynnelsen av året og har med seg erfaring som antropolog og laboratoriesjef på Alexandra Instituttet og innovasjonskonsulent på Center for Innovation i Aarhus kommune. Som dokumentasjonssjef har hun så langt etablert teamet i nært samspill med våre interne prosesser – fra konseptutvikling til prosjektering – og deretter vil hun videreutvikle vårt effektfulle dokumentasjonsarbeid, så det står som et stadig sterkere verditilbud til kunder og samarbeidspartnere.

  AART Aarhus kontor
  03.09.2019

  Vinner stor rammeavtale med Bygningsstyrelsen

  Teamet består av H+ Arkitekter som totalrådgiver med AART architects, Rønnow Arkitekter, Oluf Jørgensen, Strunge Jensen, Cubic Group og Schul Landskabsarkitekter som underrådgivere.

  "Hos AART samarbeider vi allerede med Bygningsstyrelsen, blant annet i forbindelse med utenriksdirektoratets nye hovedkontor i Næstved, og med den nye rammeavtalen ser vi frem til å bygge videre på det gode samarbeidet. Som team ser vi frem til å løfte vår tverrfaglige kompetanse inn i utviklingen av fremtidens statlige bygg i hovedstaden," uttaler Torben Skovbjerg Larsen, partner og administrerende direktør i AART architects.

  Bygningsstyrelsen er gått fra 20 til tre rammerådgivere for å sikre bedre rådgivning og tettere dialog. Fra nå av vil vi som team være eneste rådgiver i Region Hovedstaden for saker på opp til 3,5 millioner kroner i konsulenthonorar. Det ble lagt mye energi i anbudsprosessen, som startet allerede våren 2018, og vi er derfor stolte over at anbudet vårt ble vurdert best på alle tre kriterier: 'Pris', 'Organisasjon, ressurser og kompetanse' samt 'Cases'.

  Vejlandskvarteret by og havn luftfoto
  26.08.2019

  Konkurrerer om Københavns nye bærekraftige bydel

  Bydelen Vejlandskvarteret blir Københavns nye bydel på Amager, og vi ser frem til å legge frem forslaget vårt for hvordan PensionDanmark og By & Havns visjon om å heve listen for bærekraftig byutvikling kan oppfylles. 2000 boliger sertifisert etter de høyeste standardene for bærekraft vil danne rammeverket for den nye bydelen, mens over en tredjedel av det 18,1 hektar store området reserveres til natur og rekreasjonsområder, slik at det skapes forbindelser ut til det omkringliggende naturområdet Amager Fælled.

  "Arkitektkonkurransen på Vejlandskvarteret blir unik, og jeg er utrolig spent på å se utkastene som arkitektfirmaene kommer med. Vi har merket en stor interesse for å bidra til utviklingen av dette området, og vi kan se at bærekraft og natur har høy prioritet. Her blir det virkelig mulighet til å få prøvd ut bærekraftige tanker og uttrykk og vise at Danmark er i spissen – både når det gjelder arkitektur og når det gjelder bærekraftige løsninger i samspill med naturen," uttaler administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

  Byens Hus AART Kbh web 03
  03.07.2019

  Vinner beboer- og kulturhus i København

  I samarbeid med KPC, By & Havn og Københavns kommune skal vi utvikle et nytt beboer- og kulturhus i Ørestad. Byens Hus, som det heter, skal danne rammen om nye fellesskaps- og fritidsaktiviteter for folk i alle aldre i bydelen.

  Side om side med en av Naturpark Amagers fremtidige hovedinnganger skal Byens Hus oppføres i naturskjønne omgivelser, slik at det blir et sunt og stimulerende samlingspunkt for bydelens beboere. Visjonen for huset er å samle bydelens fellesfunksjoner under samme tak, slik at nye synergier og muligheter oppstår i samspillet mellom beboerne.

  Byens Hus blir 2500 kvadratmeter, og byggefeltet vil dessuten omfatte en barnehage på 2200 kvadratmeter og ca. 85 boliger fordelt på 6700 kvadratmeter. I tillegg til å fungere som felleshus for beboerne i området vil Byens Hus også bli et kulturhus for hele bydelen.

  Skolen Duevej AART architects 15 H
  17.06.2019

  Danmarks første DGNB-sertifiserte skole

  Sammen med vores team fra Nordic, Orbicon og MASU Planning er vi stolte over at have sat nye standarder for skolebyggeri og dermed indfriet Frederiksberg Kommunes bæredygtige ambitioner. For Skolen på Duevej er nemlig det første DGNB-certificerede skolebyggeri i Danmark, samtidig med at den har fungeret som et pilotprojekt for udarbejdelsen af krav til fremtidige skolers DGNB-certificering.

  Aker Sygehus Oslo AART
  29.05.2019

  Aker sykehus når en milepæl

  I januar 2018 vant vi konkurransen om å utvikle det nye Aker sykehus. Siden har vi samarbeidet med Nordic, Cowi, Norconsult, Bjørbekk Lindheim og Metier OEC for å videreutvikle konseptet for det over 150.000 kvadratmeter store sykehuset. Vi har nå nådd en milepæl med innleveringen av konseptfaserapporten, som skal danne grunnlaget for Helse Sør-Øst RHF og Oslo bystyres videre utvikling av sykehuset som en del av Oslo universitetssykehus.

  "Med konseptet for Aker sykehus åpner vi opp for nye perspektiver på hvordan man kan skape et sykehusbygg som både er empatisk og effektivt. Det gjør vi med et sterkt team med samarbeidspartnere, der vi sammen trekker på erfaring fra flere av Nordens største sykehusbygg," sier Nanna Flintholm, partner i AART architects.

  Tro mot de opprinnelige intensjonene har videreutviklingen av konseptet fremdeles «Utsikten» som tema. Det nye Aker sykehus vil derfor heve seg over den norske hovedstaden med fokus på å skape et lyst og helbredende miljø, hvor utsikten åpner byen, de grønne takene og rekreative uterom for pasienter og personale. Samtidig er sykehuset tegnet slik at det enkelt og effektivt kan tilpasses eventuelle endringer i den videre planleggingen.

  Buddinge Byport Buddinge AART Nyhed
  04.05.2019

  Vinner konkurransen om Buddinge Byport

  "Vinnerutkastet oppfyller vår visjon om å skape det beste utgangspunktet for et nytt sentralt sted i byen, hvor alle skal kunne føle seg velkomne. Nå vil vi i byrådet, sammen med naboer, brukere og andre interessenter, jobbe videre med å realisere Buddinge Byport som et nytt samlingssted i Gladsaxe," uttaler ordfører Trine Græse.

  Vinnerutkastet handler om Gladsaxe-strategiens mål om sunnhet og trivsel hele livet og en grønn og levende by med fokus på bærekraft. I 2025, når Buddinge Byport forventes å stå ferdig, vil den derfor gi byens innbyggere enkel tilgang til sunnhet og sysselsetting. Det vil den gjøre ved å inneholde et helsesenter og en kafé, og den får også plass til et sysselsettingshus i forbindelse med helsesenteret samt en bygning med servicebedrifter i første etasje og boliger i etasjene over.

  "Med vinnerutkastet til den nye byporten har teamet vårt prøvd å åpne for nye muligheter for innbyggere og private aktører. Alt er rettet mot å gjøre det nye helsesenteret til en positiv katalysator for kommunens utvikling. Vi har blant annet prioritert å bevare og transformere mest mulig av den eksisterende bebyggelsen, slik at vi sikrer et bærekraftig grunnlag for utviklingen," sier Pernille Stahlschmidt Tørning, avdelingsleder for AART architects’ kontor i København.

  I løpet av det neste halvåret vil vi bearbeide vinnerutkast i samarbeid med kommunen. Her går Gladsaxe i dialog med arkitekter og rådgivere om detaljene i forslaget og ser om det er noen steder der utkastet kan optimaliseres. I denne perioden vil naboer, interessenter og interesserte innbyggere bli invitert til å delta i prosessen. På bakgrunn av denne prosessen vil Byrådet på slutten av året ta den endelige beslutningen om utformingen av Buddinge Byport.