Redefining architecture™

For os handler arkitektur ikke om form. Det handler om effekt. Vi kalder det Redefining architecture™, og det bunder i en dyb dedikation til at udvikle organisationer og samfund, som i 20 år har drevet vores arbejde med arkitektur.

Læs om vores formål

 • Som Miljøfyrtårn ivaretar vi miljøhensyn i planlegging og prosjektering av bygg. Miljøledelse med rutiner for bruk av miljøprogram og miljøoppfølgningsplan skal dermed være en fast del av vår rådgivning. Det betyr blant annet at vi skal ha en miljøansvarlig i alle prosjekter, likesom vi skal ha definert vår egen miljøpolicy med langsiktige miljømål – dette med sikte på at gjøre en miljømessig forskjell for våre kunder og for samfunnet.

  Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter, hvor miljø- og samfundsansvar er en del av deres DNA. Det er samtidig den første nasjonale ordningen i Europa, som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på, at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale sertifiseringer som EMAS og ISO 14001.

  Les mer om sertifiseringsordningen

 • Med sin attraktive beliggenhet like ved lettbanen, skogen og vannet er Enghaven Risskov et ambisiøst boligprosjekt med fokus på fellesskap, bærekraft og infrastruktur. Det er derfor med stor glede at vi kan kunngjøre at prosjektet nå blir en realitet. For parallelt med lokalplanarbeidet har vi utviklet og lagt prosjektet ut på anbud i samarbeid med KONstruct, Plusform og Moe, med det resultatet at Heimstaden har investert i prosjektet, og MT Højgaard har vunnet totalentreprisen. I løpet av de neste få årene vil Enghaven Risskov derfor vokse frem som én lang bygning og to karrébebyggelser, slik at innbyggere i Århus vil kunne leie de 248 nye leilighetene på den attraktive adressen i Risskov fra og med 2022.

 • "Med denne store betonggliden kan alle se hvor høyt det nye sykehusbygget blir, og det blir et skikkelig landemerke i vår region", sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023, og viser til at dette er den største gliden i regionen siden det var full aktivitet i Jåttåvågen.

  Betonggliden skal levere 7 sjakthus og de har til sammen 26 "rom" der ulike føringer og heiser skal gå. Maks høyde blir 36,6 meter og arbeidet skal være ferdig i slutten av mai. Med strenge smitteverntiltak har byggeprosjekt holdt fremdriften gjennom hele koronaperioden og neste skritt er å begynne arbeidet med å sette opp selve råbygget, og det starter like etter at gliden er ferdig.

  Det nye universitetssykehuset forventes at stå ferdig i 2023, og vi utvikler det sammen med Nordic, SLA, Cowi, Aas-Jakobsen og Kruse-Smith.

  Læs mere om universitetssykehuset

 • Oppdraget omfatter design, prosjektering og oppføring av sykehusapoteket og sykehusvaskeriet, som kommer til å bestå av to bygninger på henholdsvis 7000–7500 og 8000–8500 kvadratmeter. Byggherren er Region Midtjylland, som har besluttet å etablere apoteket og vaskeriet i tett tilknytning til Aarhus Universitetshospital, da tre firedeler av apotekets og vaskeriets aktiviteter foregår til og fra sykehuset. Den resterende firedelen foregår til og fra Region Midtjyllands øvrige sykehus.

  Som en uavhengig enhet under Region Midtjylland ivaretar sykehusapoteket forsyningen av legemidler for hele regionen, inkludert innkjøp, produksjon og fordeling til regionens sykehus og øvrige enheter som tilbyr legemidler. Sykehusvaskeriet er Danmarks største av sitt slag og sørger for intern vask og distribusjon av sykehusrelaterte tekstiler i Region Midtjylland.

  Åtte team søkte om å få presentere et anbud i forbindelse med utlysningen. Av de åtte teamene har Region Midtjylland nå valgt å prekvalifisere fire team som, ifølge det regionen skriver, skiller seg ut ved at de oppfyller utvelgelseskriteriene på en overbevisende måte. Vi er blant de fire prekvalifiserte teamene, og vi ser frem til å levere vårt innledende anbud den 23. juni.

 • I dag fyller pendlerparkeringen det meste av området ved Ski stasjon, men Bane NOR Eiendom har ambisjoner om å utvikle området til en blandet bydel med boliger, kontorer og hoteller i nært samspill med kollektivtrafikken. Ambisjonen er å bygge mellom 100.000 og 140.000 kvadratmeter tilsvarende en investering på omtrent fem milliarder norske kroner.

  "Vårt mål er at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå i hverdagen, og det legger vi til rette for når vi utvikler arbeidsplasser og boliger ved Follos (red. Follo er navnet på et planlagt nytt dobbelt jernbanespor mellom Oslo S og Ski stasjon) største knutepunkt", forteller Rune Breivik, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, i en artikel i Østlandets Blad.

  En stor del av området benyttes i dag til pendlerparkering for togreisende. For å fremme kollektivtransporten ønsker Bane NOR Eiendom å opprettholde parkeringsmuligheten for de mange reisende. Den skal derfor inkluderes i utviklingen av den nye blandede bydelen. Som et av de tre inviterte arkitektteamene har vi frem til sommeren til å utvikle vårt forslag til bydelen, hvoretter alle tre forslagene offentliggjøres, så naboer og andre aktører har muligheten til å kommentere før det endelige vinnerforslaget utpekes.

 • Utviklingsplanen er utarbeidet av et team med Møller & Grønborg i spissen og AART og Niras som underrådgivere. Det er et team med stor erfaring innenfor motstandsdyktig byutvikling, men planen for Ny Rosborg har likevel vært ekstra utfordrende, da store deler av bydelen skal bygges på Vejles tidligere søppelfylling. Utviklingsplanen er derfor skapt slik at den ivaretar en lang rekke utfordringer, i motsetning til om den hadde blitt bygget på uberørt grunn.

  Bydelen blir derfor oppført på seks holmer, som vil utgjøre etapper i byggeprosessen. De to østlige holmene vil bli oppført først og vil blant annet romme et barne- og kulturhus. For utover det miljømessige aspektet er det sosiale fellesskapet et fokusområde i utviklingsplanen – og her er den etappevise oppdelingen i holmer en fordel. For med holmene vil de fremtidige beboerne ikke bare få nær kontakt med de felles landskapene. De vil også oppleve å flytte inn i en ferdig bydel på hver holme, i stedet for en byggeplass i mange år fremover. Forventningen er derfor å relativt raskt kunne skape en attraktiv bydel – forsterket av landskapene og vannmiljøet som ligger mellom holmene.

  Med Vejle byråds godkjenning av utviklingsplanen er neste skritt å foreta en miljøvurdering og deretter å utvikle en lokalplan. Deretter kommer en rekke delprosjekter – blant annet barne- og kulturhuset, opplevelsesøyer, parkering og en broforbindelse.

  Les mer om Ny Rosborg

Skandinavisk fotfeste

Utforsk alle våre mange skandinaviske prosjekter