Katrinebjerg Campus

Fra næringsområde til universitetscampus

Beliggenhet
Aarhus, Danmark
Kunde
FEAS
Størrelse
68.700 kvm
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
AART Katrinebjerg Campus Parken

Masterplanen beskriver den samlede visjon for Katrinebjergs fremtidige utvikling med prinsipper og retningslinjer for en sammenhengende, bynær campus.

Det tidligere næringsområde på Katrinebjerg har siden 1950-tallet utviklet og tilpasset seg virksomhetenes pragmatiske behov gjennom tiden og forholdt seg til den overordnede strukturen av gater og plasser. Formålet med den nye masterplanen er å omstrukturere området og bringe det i spill som et av Aarhus Universitets tre fremtidige campusområder – Universitetsparken, Universitetsbyen og Katrinebjerg Campus. Dette ved å skape en ny by-struktur med rekreative uterom, en mangfoldighet av funksjoner, samt bedre forhold for myke trafikanter.

Campusstrøket blir det samlende elementet i den nye by-strukturen med sikte på å skape sammenheng mellom rekreative uterom og de resterende funksjonene i bydelen. Samtidig skal strøket skape et tett samspill med den eksisterende delen av Aarhus Universitet i form av Universitetsparken. Ut over direkte forbindelser vil samspillet forsterkes ved å tilføre det nye campusområde sin egne arkitektoniske identitet, som kontrast til den gule Universitetsparken og den kommende røde Universitetsby – til sammen vil de tre campus’er favne fremtidens Aarhus Universitet.

Vil du vide mere?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA
Aarhus
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78