Universitetsbyen

Fra historisk sykehus til fremtidens campus

Beliggenhet
Aarhus, Danmark
Byggherre
FEAS
Størrelse
110.000 kvm
Status
Under utvikling
Oppdrag
Vinnende forslag i parallelloppgave i 2017
Arkitekt
AART
E+N
Landskapsarkitekt
LYTT Architecture
Konsulent
Trafikplan
View 3 Mellemrum mellem bygninger Revideret teglkant

Utviklingsplanen åpner for nye perspektiver på ombyggingen av Århus kommunehospital til en byintegrert campus, hvor Århus universitet møter bylivet og næringslivet på helt nye måter – innrammet av et av Danmarks mest særegne bygningsmiljøer med en unik homogenitet i geometri og materialer.

Styrker stedets kvaliteter

Den konsekvente komposisjonen av byrom og bygninger kledd i rød murstein har siden 1930-tallet kjennetegnet Århus kommunehospital, men i løpet av de siste tiårene er dette blitt visket ut av paviljonger og tilbygg. Med ombyggingen til Universitetsbyen fornyes og forsterkes stedets opprinnelige kvaliteter. Utviklingsplanen verner om stedets historiske potensial samtidig som den skaper en fremtidsrettet endring av dette enestående stedet i hjertet av Århus. En endring hvor det beste fra fortiden bevares og integreres med fremtidens studentliv og byliv – med helt nye muligheter for forskning, arbeid, boliger, kafeer og opplevelser i flott samspill med Universitetsparken og byen som omgir den.

View 5 Den røde plads Revideret altaner og dækforkanter
Ved å behandle og fremheve de bevarte bygningene med nye elementer bringes det en livlighet inn i bebyggelsen. Samtidig kommer den til å fremstå som et av Danmarks aller mest markante byområder, arkitektonisk sett.
Tom Nielsen / Fagdommer og professor ved Arkitektskolen i Aarhus
View 6 sammenbygning revideret 2

Forbinder universitetet med byen

Utviklingsplanen for Universitetsbyen bygger på fire prinsipper: det forsterker stedets historiske potensial, forbinder det med den omkringliggende byen, integrerer det med moderne livsstil og rammer det inn i en robust planløsning. De fire prinsippene sammen åpner for nye perspektiver på utvekslingen mellom by og universitet, så byen tar farge av universitetet og omvendt. Alt sammen med fokus på å styrke Århus’ omdømme – nasjonalt og internasjonalt – som en levende og attraktiv universitetsby til glede for både studenter, forskere, innbyggere og bedrifter.

Overview 1 KH Uni og gade og grønt

Vil du vite mer?