Primo Bryn

Blir en del av byen

Beliggenhet
Oslo, Norge
Byggherre
Bertel O. Steen Eiendom
Størrelse
47.700 m2
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Primo Bryn AART Low

Tomten ligger på Bryn i Oslo. Området er avgrenset av Tvetenveien, E6/Ring 3 og Nils Hansens vei, og er i dag et industriområde preget av enkeltbygg og store asfalterte overflater. En av utfordringene med tomten er at den er lang, smal og har et stort terrengfall.

Historisk var området en del av Bryn gård og Teisen gård. I løpet av 1800 tallet ble fire av Christianias største teglverk etablert i området, og Bryn togstasjon ble brukt som logistikklinje. Prosjektet består av tre kontorbygg plassert på en base som håndterer det store terrengfallet på tomten. Baseetasjene er utformet i betong og rommer Bertel O. Steen sitt nye bilkompleks med adkomst fra sørsiden av tomten. Kontorbyggene har adkomst fra Nord og skiller seg uttrykksmessig fra basen da fasadene er utformet i tegl.

Primo Bryn AART Low 3

Kommunes ønske om en grøntakse og flere gang-, sykkel og veiforbindelser igjennom området har vært styrende for utformingen av kontorvolumene. På grunn av nivåforskjellen, stigningsforholdet og eiendomsgrenser er aksen plassert som en diagonal igjennom tomten. På oppdragsgivers eiendom etableres et samlende torg. Målsetningen har vært å skape et sted som etterhvert blir en del av en by, og ikke et bilkompleks. Ved å tenke by, vil bygningene kunne endres over tid, og brukes til andre funksjoner.

Primo Bryn AART Low 4
Vårt ønske er å føre opp et moderne bilanlegg, tilpasset kommunens forventninger til bymessig utvikling av tomten og av Bryn som område, i tillegg til et større kontorvolum og fleksible utleibare arealer på bakkeplan. All bygningsmasse vil bli nøye tilpasset stedets topografi og prosjektert på en slik måte at vi leder an i transformasjonen av Bryn.
Øivind Solbakken / Konserndirektør Bertel O. Steen Eiendom AS

Vil du vite mer?