Borgarting Lagemannsrett

Forener sikkerhet og verdighet

Beliggenhet
Oslo, Norge
Byggherre
Entra
Størrelse
8 000 m2
Status
Opført 2005
Arkitekt
AART
Samarbeidspartner
DARK arkitekter
Zinc interiørarkitekter
Keyser Gata AART web 8

Bygget ligger i Keysers gate 13 i Oslo sentrum og rommer rettssaler og administrasjon for Borgarting lagmannsrett.

Åbne og transparente facader

I utformingen av tinghuset har man arbeidet detaljert for å skape et transparent, men samtidig avskjermet rettsmiljø for å forene sikkerhet og verdighet. En glassfasade omslutter derfor bygningen, mens rettssalen er trukket diskret tilbake og avskjermet av gyllent treverk.

Keyser Gata AART web 7
Keyser Gata AART web 6

Arkitektonisk sammenhæng

For å skape et tiltrekkende samspill med det historiske bymiljøet er tinghusets glassfasade buet på det ene hjørnet, så den korresponderer med den tunge fasaden i granitt på den motstående hjørnebygningen, Statens pensjonskasse fra 1900. Sammen markerer de to bygningene arkitekturens utvikling og uttrykksformer, og tinghuset demonstrerer med sin utforming hvordan fortid og nåtid kan smelte sammen og skape et dynamisk samspill.

Keyser Gata AART web 10
Keyser Gata AART web 1
Keyser Gata AART web 9

Vil du vite mer?