Nye

Vokser frem som en bærekraftig by

Beliggenhet
Aarhus, Danmark
Byggherre
Tækker Group
Størrelse
650 boliger fordelt på 220 hektar
Status
1.-3. Trinn / Oppført 2018/19
4. Trinn / Under konstruksjon
Arkitekter
AART
Dorte Mandrup
BIG
JDS
Cebra
Friis & Moltke
Henning Larsen Architects
C. F. Møller
Hune & Elkjær
LOOP Architects
Nye Etape 1 2 AART 005 Low

Nord for Århus vokser det frem en bærekraftig by. Det unike ved byen er at den har sitt utspring i et samarbeid mellom Tækker Group og ni av Danmarks ledende arkitektfirmaer, som er basert på ideen om å skape variasjon og detaljrikdom i både bygninger og byrom. Hvert arkitektfirma står for utviklingen av sin del av byen.

Forener byen med landskapet

Vårt bidrag består av en ring med 46 forskjelligartede boliger, som forener byen med landskapet mot nord. Boligene er fordelt i et topografisk rutenett på byggefeltet, hvor de forener kvaliteter både fra en regulert og en mer organisk by. I sør er boligene satt relativt stramt inn i rutenettet som rektangulære bygningsvolumer, mens i nord oppløses den kompakte geometrien, boligene er innbyrdes forskjøvet, og byen åpner seg mot landskapet.

Nye Etape 1 2 AART 007 Low

Ulike grader av fellesskap

Boligene skaper ikke bare forskjellige grader av tilknytning til landskapet, men også forskjellige grader av privatliv og fellesskap. For eksempel danner den varierte sammensetningen av leiligheter, rekkehus og klyngehus en lang rekke private uterom – fra leilighetenes balkonger til rekke- og klyngehusenes hager. Fellesskapet er et bærende element i vårt bidrag til Nye, hvor den store allmenningen, de grønne kilene mellom boligene og de mange oppholdsmulighetene langs villaveien gir rom for forskjellige former for fellesskap.

Nye Etape 1 2 AART 027 Low

Nisjer i både forhagen og bakhagen

Privatlivet er også høyt prioritert, noe som kommer til uttrykk i de forskjøvne bygningene. Her er det mulighet for dagslys fra alle kanter, og det er dannet nisjer i både forhagen og bakhagen, hvor beboerne uforstyrret kan nyte solen, utsikten og den friske luften. Ved bakhagen strekker landskapets upleide gressarealer seg helt opp til boligene, så det oppstår en felles puls mellom landskapet og boligene.

Nye Etape 1 2 AART 103 Low

Vil du vite mer?

Jesper Hallstrøm Eriksen
Branding- og kommunikasjonssjef
Aarhus
jhe@aart.dk
+45 41 96 35 26