KLP-bygget

Former Oslos nye skyline

Beliggenhet
Oslo, Norge
Byggherre
Oslo S Utvikling AS
Størrelse
37 800 m2
Oppdrag
Privat oppdrag i 2006
Status
Oppført i 2010
Arkitekt
AART
Rådgivere
Multiconsult
ECT
Erichsen & Horgen
NEAS Norsk Brannconsult - RIA
GeoVita
KLP Barcode AART oslo 01 web

KLP-bygget står som et symbol for utviklingen av Oslos tidligere industrihavn til en moderne og integrert del av byen. Det skjer som en del av Barcode på havnefronten, hvor bygget ikke bare reiser seg som det første kombinerte bolig- og kontorbygget, men former også byens nye skyline.

Byen møter fjorden

KLP-bygget og de øvrige Barcode-bygningene tilfører nye kvaliteter til hovedstadens møte med fjorden. Der tungindustri tidligere skilte byen fra fjorden ligger i dag et moderne havneområde med boliger, butikker, restauranter og kontorer, fordelt langs havnefronten på tvers av bygningene. Det gjelder også KLP-bygget, hvor butikker møter byen på grunnplanet, mens KLP-konsernets hovedkontor er fordelt i åpne kontorlandskap i etasjene over.

KLP Barcode AART oslo 03 web

Hever seg høyt over byen

De ti øverste etasjene rommer 53 leiligheter, som varierer i størrelse fra 34 til 118 kvadratmeter og er utformet og organisert slik at utsikten over byen og fjorden utnyttes til fulle. Alle leilighetene har derfor utgang til egen balkong, mens grønne takterrasser i både 9. og 19. etasje gir beboere og ansatte muligheter til å møtes, slappe av og nyte utsikten høyt over byen. Takterrassene utgjør to av bygningens i alt fem takflater, som alle er beplantet og dekket av bergknapp som en del av bygningens bærekraftige målsetting.

KLP Barcode AART oslo 08 web
For å nedskalere bygningens størrelse og tilpasse den til byens nye skyline fremstår den svarte og hvite KLP-bygningen som to separate bygninger.
KLP Barcode AART oslo 01 web

Delt inn i to bygninger

For å nedskalere bygningens størrelse og tilpasse den til byens nye skyline er den delt opp i to bygninger forbundet med en arkade av glass. Den vestre bygningen er utformet som en lys granittblokk, som med sine utkragende vinduspartier og referanser til norske fjell ser ut som den er meislet ut av ett stykke granitt. Som kontrast reiser den østre bygningen seg som en lett og transparent bygning, som reflekterer vannet og himmelen. Med dette kontrastfulle hovedgrepet tar KLP-bygget på den måten fatt i selve essensen av konteksten med vannet, himmelen og åsene langs fjorden.

KLP Barcode AART oslo 02 web

Vil du vite mer?