Nordbyen

Den arktiske hovedstad

Beliggenhet
Tromsø, Norge
Størrelse
70.000 kvm
Byggherre
Peab Eiendomsutvikling
Oppdrag
Privat oppdrag i 2017
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Tegnestuen Volden
Landskapsarkitekt
Bjørbekk & Lindheim
Tromsø_AART-architects_Fugleperspektiv_beskåret

Tromsøs tidligere industrihavn skal forvandles til en levende del av byen. Det er formålet med helhetsplanen for det nye havneområdet, Nordbyen, som skal knytte byen til sjøen og oppfylle Tromsøs visjon om å markere seg som arktisk hovedstad.

Sammenhengskraft og signalverdi

Sammenhengskraft og signalverdi. Det er nøkkelordene i utformingen av helhetsplanen, som skal knytte livet i sentrum med livet ved sjøen og samtidig formidle en ny opplevelse av byen – forankret i det vakre, arktiske landskapet. Helhetsplanen skaper derfor tydelige referanser til de omkringliggende fjordene og fjellene, noe som kommer til uttrykk i de forskjøvne takflatene og den lyse, nordiske bruken av tre, betong og beplantning av lokale tre- og gressarter.

Tromso haandskitse 01
Vi har lagt vekt på å skape en helhetsplan med referanser til det omkringliggende landskapet. Det hele tar sikte på å gjenspeile Tromsøs arktiske identitet.
Anders Strange, partner i AART
Tromsø_AART-architects_Gårdrum

Det arktiske klimaet

Klimaet er en naturlig del av konteksten, og Tromsø kaller seg ikke den arktiske hovedstad for ingenting. Polarvinden og de ofte lave temperaturene byr på flere klimatiske utfordringer, så for å sikre det pulserende utelivet i området er det tegnet inn flere oppholdsarealer, som gir ly for vinden og utnytter sollyset best mulig. Det kommer blant annet til uttrykk i overdekkede soner langs flere av bygningenes fasader.

Skitse 13

Et mangfoldig byliv

Helhetsplanen knytter skoler, kultur, tilbud for barn og unge, butikker, kontorer og bortimot ett tusen boliger tett sammen. Den byr på tetthet og et mangfold av funksjoner, slik at det oppstår et levende byliv ved sjøen, samtidig som det skapes klare forbindelser til det eksisterende bysentrum. Havneområdet vil dermed tilføre nye kvaliteter til Tromsø. Det vil skape nye muligheter for byens innbyggere og bidra til å markere byen som hovedstaden nord for polarsirkelen.

Tromsø_AART-architects_Hovedvej

Vil du vite mere?

Kathrine H. Stærmose
Partner / Kunderelationschef / Arkitekt MAA
Aarhus
khs@aart.dk
+45 41 72 80 87