Voss Videregående Skole

Et lyst og levende læringslandskap

Beliggenhet
Voss, Norge
Byggherre
Hordaland Fylkeskommune
Størrelse
11 500 m2
Oppdrag
Vinnende forslag i prosjektkonkurranse 2016
Status
Oppført
Arkitekt
AART
Nordic
Landskapsarkitekt
Bjørbekk & Lindheim
Totalentreprenør
Hent
Ingeniør
Sweco
Norconsult
Hederspris
International Architecture Award 2018
Voss Videregaende Skole Oslo AART 04 web

Mellom vann og fjell i Fjord-Norge ligger Voss videregående skole – en yrkesfaglig skole med 400 elever fordelt på seks yrkesfaglige linjer. Kledd i treverk smelter den sammen med den norske naturen og viderefører den lokale håndverkstradisjonen med å bygge i tre.

Fællestorg binder skolen sammen på tvers

Innvendig binder et fellestorg skolen sammen på tvers av fag og alderstrinn, og fra fellestorget fordeler de yrkesfaglige linjene seg i en komposisjon av forskjøvne bygningsvolumer, hvor for eksempel verksteder til smed- og industriteknikk ligger i direkte forbindelse med læringsrom for teoretisk fordypning. Slik skaper skolen synergi mellom fagene og gir elevene en dypere forståelse for samspillet mellom teori og praksis.

Voss Videregaende Skole Oslo AART 05 web
Med sine forskjøvne bygningsvolumer strekker skolen seg ut mot det vakre landskapet, samtidig som fellestorget trekker landskapet langt inn i skolen – som et lyst og levende læringslandskap som flyter tvers gjennom skolen på forskjellige nivåer.
Anders Strange / Partner hos AART

Utnytter utsikten og dagslyset

For å stimulere elevenes evne og lyst til å lære henter skolen inspirasjon i de naturskjønne omgivelsene. Naturen er et gjennomgående tema i utformingen av skolen, som også innvendig er kledd i treverk, mens en stor vindusfasade lar utsikten til vannet og fjellene strømme inn. En utsikt som går igjen i de mange rommene for faglig praksis og fordypning. På den måten er skolen er utformet slik at den utnytter utsikten og dagslyset til fulle.

Voss Videregaende Skole Oslo AART 21 web
Voss Videregaende Skole Oslo AART 27 web
Voss Videregaende Skole Oslo AART 19 web
Vil du vite mer?
Anders Strange
Stiftende partner / CCO / Arkitekt MAA
Aarhus
ast@aart.dk
+45 25 32 32 76