Skolen på Duevej

Danmarks første DGNB-sertifiserte skole

Beliggenhet
Frederiksberg, Danmark
Byggherre
Frederiksberg Kommune
Størrelse
1.150 kvm
Oppdrag
Vinnende forslag i 2015 anbudskonkurranse
Status
Oppført i 2017
Arkitekt
AART
Nordic
Landskapsarkitekt
MASU Planning
Ingeniører
Orbicon
Hovedentreprenør
Elindco
Skolen Duevej Frederiksberg Kobenhavn AART 1

Skolen på Duevej er den første skolen i Danmark som er sertifisert, ikke bare til DGNB Gull, men også DGNB Diamant – en standard som hedrer arkitektonisk estetikk og kvalitet. Utvidelsen av skolen oppfyller dermed Frederiksberg kommunes visjon om å skape en skole som er en ressurs for både elever og lokalsamfunn.

Setter nye standarder for danske skolebygg

Utvidelsen av Skolen på Duevej er tegnet i henhold til en bærekraftig helhetstankegang, hvor skolens sosiale kvaliteter er høyt prioritert. Målet med arkitekturen har vært å skape inspirerende rammer som støtter oppunder elevenes evne til å lære, samt å overholde en rekke bærekraftige prinsipper som gjør at skolen setter nye standarder for danske skolebygg.

Skolen Duevej Frederiksberg Kobenhavn AART 5

Motiverer til lek og bevegelse

Skolegården er utformet som én stor lekeplass med forskjellige aktivitetssoner, som motiverer både elevene og nabolagets barn til lek og bevegelse. Dermed blir nye funksjoner og opplevelser lagt til skolen, så det skapes et nært samspill med det lokale forenings- og fritidslivet. I en forlengelse av dette hviler det nye tilbygget på en nedgravd grunnetasje med store panoramavinduer, som løfter hele bygningen og gir utsyn gjennom flerbrukssalen til den livlige skolegården.

Skolen Duevej Frederiksberg Kobenhavn AART 15

Lett og luftig trefasade

Åpenheten går igjen i den perforerte trefasaden, som gjør tilbygget lett og luftig. Treverket er tilvirket og utformet slik at de tverrgående linjene fra hovedbygningen føres som en rød tråd gjennom hele bygget. Treverket utvikler en vakker patina lik områdets øvrige bygninger, så skolen over tid vil oppleves som en naturlig forlengelse av lokalmiljøet.

Skolen Duevej Frederiksberg Kobenhavn AART 10

Bygger på bærekraftige prinsipper

Sist, men ikke minst, er tilbygget tuftet på en rekke bærekraftige prinsipper, som hever listen for danske skolebygg. I utformingen av skolegården er det integrert løsninger for lokal drenering av regnvann, mens selve bygningen tilføres naturlig ventilasjon, en godt isolert klimaskjerm med mer. Skolen markerer seg dermed som en pioner når det gjelder sunn og aktiv læring.

Skolen Duevej Frederiksberg Kobenhavn AART 12

Vil du vite mer?

Mads Nygaard
Group partner / Arkitekt MAA
Aarhus
mny@aart.dk
+45 26 79 84 86