Vrå Barne- og Kulturhus

Et lokalt knutepunkt for lek og læring

Beliggenhet
Hjørring, Danmark
Størrelse
10.000 kvm
Byggherre
Hjørring Kommune
Status
Oppført 2021
Arkitekt
AART
JAJA
Ingeniør
Søren Jensen
Entreprenør
NCC
Hederspris
Kåret til Danmarks beste skolebygg i 2022
Q7 A1347

Vrå Barne- og Kulturhus åpner for nye perspektiver på sammenslåing av læringsmiljøet med et aktivt lokalt liv. Dette gjøres ved å samle skolelokaler og et bredt spekter av byens aktiviteter under ett tak, hvor barn og borgere kan møtes, leke og lære sammen.

Utkastet bygger på en banebrytende idé, der skogen blir skolen. Det er bærekraftig hele veien og integreres helt inn i den pedagogiske bruken av skolen.
Utdrag fra dommervurdering
Vraa Borne Kulturhus AART 30 H

Samler et bredt spekter av tilbud

Vrå Barne- og Kulturhus er et enestående prosjekt, som setter fokus på barns lek, læring og utvikling og samler et bredt utvalg av tilbud. Som en del av skolen skal det bygges et barnehus samt tilhørende bibliotek, idrettshall og utendørs aktivitetslandskap – alt med mål om å skape et sosialt knutepunkt der barn og borgere møtes på tvers av aldre og inngår i det lokale fellesskapet.

1626 Programm Organisation Landscape update 05

Et effektivt redskap

Hvilken forskjell vil den nye skolen gjøre? Med forhåndsmålingen av Vrå Børne- og Kulturhus får vi et unikt innblikk i hvordan det fysiske miljøet påvirker hverdagen på den eksisterende skolen. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å jobbe med å ta i bruk den nye skolen og undersøke på hvilke måter, og i hvilken omgang, designintensjonene for den nye skolen kan oppfylles i praksis – og om arkitekturen har hatt de ønskede effektene på læringsmiljøet og hverdagen på skolen.

Går som en rød tråd

Vrå Barne- og Kulturhus vil ikke bare spille en sentral rolle i lokalsamfunnet. Fra den aller første dagen i barnehagen til den siste skoledagen, og for noen godt inn i deres voksne liv, vil huset gå som en rød tråd som skaper sammenheng i barnas hverdag og liv. En følelse av sikkerhet, som gjennomsyrer arkitekturen, der separate innganger til barnehage, vuggestue og skole gir stille og trygge overganger mellom ute og hjemme og i livet.

Q7 A1588

Skolens hjerte

Skolen er bygget opp av klynger rundt et hjerterom. Rommet fungerer som et samlende torg og forener landskapet, adkomsten og klyngene med idrettshallen, biblioteket, barnehuset, fagområdene og klassetrinnene i et åpent og stemningsfullt konsept. I tillegg gir to indre gårdsrom hjerterommet en lett, lys og levende karakter samtidig som det inndeles i en rekke klart definerte soner.

Q7 A2158

Vil du vite mer?

Kathrine H. Stærmose
Partner / Kunderelationschef / Arkitekt MAA
Aarhus
khs@aart.dk
+45 41 72 80 87