Stavanger Universitetssykehus

Et av Norges største sykehus

Beliggenhet
Stavanger, Norge
Byggherre
Helse Stavanger
Størrelse
200 000 m2
Oppdrag
Vinnende forslag i internasjonal anbudskonkurranse 2015
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Nordic
Landskapsarkitekt
SLA
Ingeniør
Cowi
Aas-Jakobsen
Entreprenør
Kruse-Smith
Stavanger Sygehus AART Oslo 08 web

Stavanger Universitetssykehus innfrir visjonen om å gi rom for ny forskning, nye behandlingsmetoder og den demografiske utviklingen i regionen. En visjon som blir realisert i naturskjønne omgivelser sør for Stavanger, hvor universitetssykehuset fremstår som en rekreativ hageby – og et av Norges største sykehus med 7300 ansatte.

Blir en del av universitetsområdet

Universitetssykehuset er en direkte forlengelse av Universitetet i Stavanger, samtidig som det setter sin signatur på et kulturlandskap med klare, landskapelige kvaliteter. Det knytter dermed universitetsområdet sammen med det omkringliggende landskapet, som åpner seg mot Hafrsfjord. Med en gjennomgående akse av offentlig transport i tillegg står universitetssykehuset frem som en ny perle på snoren av kunnskapstunge institusjoner, til fordel for regionens innbyggere, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

11000 Stavanger Universitetssykehus N10 devsize 8dc26ff132f44ce96291c13c61855fa4

Fremstår som en hageby

Etter nøye studier av omgivelsene er universitetssykehuset organisert som en hageby oppdelt i rektangulære bygninger, som naturen flyter fritt imellom. Bygningene er fordelt rundt den offentlige transportaksen ut i fra tanken om å skape en logisk bygningsstruktur med en myriade av gater og torg. Øst for transportaksen ligger behandlings- og forskningsfunksjonene, mens sengepostene ligger på vestsiden med utsikt over landskapet.

Helse Stavanger skitse 01

Forbinder byen med naturen

Møtet mellom byen og naturen er et gjennomgående element i universitetssykehuset. Det urbane og rekreative smelter sammen i universitetssykehuset og gir opplevelsen av en hageby med mengder av lys og luft. Trygghet og sanselig stimuli er integrert i universitetssykehuset fra helhet til detalj – det kommer til uttrykk i alt fra materialvalget til lommene mellom bygningene, som trekker landskapet langt inn i sykehuset.

Helse Stavanger Gardrum

Vil du vite mer?

Klaus Mikkelsen
Partner / Projekteringschef / Arkitekt MAA
Oslo
kmi@aart.no
+47 46 54 89 00