Voksenpsykiatri OUH

Et innovativt og trygt behandlingsmiljø

Beliggenhed
Odense, Danmark
Størrelse
20.000 kvm
Bygherre
Region Syd
Status
Under udvikling
Bygherre
A. Enggaard
Arkitekt
AART
Ingeniør
Niras
Landskabskonsulent
Sundhedslandskab
Interior Reception nedtonet Psyk OUH

Visjonen for Voksenpsykiatrien på det nye Odense Universitetshospital (Nye OUH), er å skape et innovativt og kurerende behandlingsmiljø som kobler funksjonalitet og effektivitet, med en sterk empati for pasientenes behov og personalets trivsel. Med sine lyse og stimulerende rammer skal den nye avdelingen skape trygghet, og forme et holdepunkt i hverdagen for en sårbar gruppe mennesker med mange forskjellige utgangspunkt og skjebner.

Trygge og familiære omgivelser

Trygghet er et stikkord i utviklingen av den 20.000 kvadratmeter store Voksenpsykiatri, som blant annet omfatter åtte sengeposter med til sammen 142 senger. For i likhet med fremtidens psykiatri, skal avdelingen skape de best mulige rammene for mennesker i en ekstremt sårbar situasjon. Her er alt fra lett adgang til naturen, nedskalering av bygningsstrukturen og valg av materialer og farger, som for eksempel konsekvent bruk av tre i byggets interiør, med på å lede tankene bort fra det tradisjonelle kliniske sykehus, og i stedet skape et trygg og familiær atmosfære til glede for pasientene.

Interioer Kontor Psyk OUH

Naturen som helbredelse

Forskning viser at det å være i tett kontakt med naturen, hjelper på pasientens helbredelse og personalets trivsel. Derfor er lett adgang til naturen helt sentralt for utviklingen av Voksenpsykiatrien. Her har alle sengeposter utsikt og adgang til to gårdhager, som med varierende miljøer gir mulighet for stimulerende aktiviteter i beskyttede omgivelser. De mange gårdhagene fører til og med dagslyset langt inn i bygget og er et tilbakevendende motiv, uansett hvor i bygget man er, så et frirom utenfor er aldri langt unna.

Eksterioer Gaardrum Psyk OUH

Plass til samvær på flere nivåer

Den nye voksenpsykiatri er tilrettelagt slik at det er mulighet for sosialt samvær på forskjellige nivåer til pasienter, pårørende og personale. Fra enkle private stuer og mindre avskjermede områder til åpne korridorer og fellesrom, som er skapt for å gi plass og mulighet for pasienten til å velge både ro og restitusjon, men også uformelle møter og samtaler etter behov. I tillegg er flere rom og en takterrasse øremerket personalet, hvor de som primær støtte for pasientene kan slappe av og lade opp.

Vaerelse render Psyk OUH

Vil du vide mere?

Kasper Corfitsen Guldbrandt
Associeret / Teamleder / Arkitekt MAA
Aarhus
kcg@aart.dk
+45 41 96 10 55