Grenseveien 10

Styrker det lokale livet og fellesskapet

Beliggenhet
Oslo, Norge
Byggherre
Selvaag Bolig
Størrelse
400 boliger
38 000 m2
Oppdrag
Vinnerforslag i prosjektkonkurranse i 2016
Justert i samarbeid med Selvaag Bolig i 2018
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Grenseveien 10 Oslo AART architects 03 web

På Ås, sør for Oslo, ligger Grenseveien – et industriområde som i dag er kilt inn i tettstedet og deler det i to. Ved å omdanne industri til boliger og utnytte nærheten til naturen blir området et rekreativt bymiljø, som binder tettstedet sammen på nytt og styrker det lokale livet og fellesskapet.

I alt skal det oppføres ca. 400 boliger fordelt på punkthus og lamellhus omkranset av parker og hager. Boligene fordeles på to soner og er adskilt av en grønn akse og en sosial akse med små sideveier. Et torg får en sentral beliggenhet, og flere steder blir det oppført lekeplasser, mens parkeringsfasiliteter for områdets beboere – med fokus på skape et attraktivt og velfungerende byrom – plasseres under jorden.

Bruk av nordiske materialer styrker områdets rekreasjonskvaliteter, mens kontrasten mellom materialene gir bebyggelsen et dynamisk uttrykk. I tillegg gir boligene inntrykk av å vokse frem som moduler som står forskjøvet i forhold til hverandre og skaper rikelig med uterom – fra grønne takterrasser til åpne og overdekkede balkonger. Resultatet er en åpen og dynamisk bebyggelse som markerer seg som et nytt landemerke på tettstedet.

Fordi utkastet fokuserer på å skape et godt bymiljø omkranset av inspirerende, grønne arealer, er områdets arealer ikke fullt utnyttet. Dette er et bevisst valg, som sikrer luft og plass både til rekreasjonsarealene og de varierte boligmiljøene. Sammen danner de rike muligheter for områdets beboere, og den eksisterende grønne strukturen er dermed både tatt vare på og styrket gjennom utkastet.

Grenseveien 10 Oslo AART architects 01 web

Vil du vite mer?