Aarhus BSS

Aarhus BSS

Beliggenhet
Aarhus
Byggherre
FEAS
Størrelse
37.000 kvm
Arkitekt
AART
Landskapsarkitekt
LYTT
Entreprenør
A. Enggaard
1618231274125

Fleksible studiemiljøer og bærekraftige løsninger kombinert med høye arkitektoniske kvaliteter. Dette er nøkkelelementene i fremtidens Aarhus BSS, som vil bli et nytt kjennetegn og samlingspunkt i Universitetsbyen - det kommende by-integrerte campus ved Aarhus Universitet. Særlig karakteristisk blir det store auditoriet som etableres midt på området, som en rotunde i glass og aluminium, og det vil bli et oppsiktsvekkende sentralt punkt for campus.

I 2025 flytter Aarhus BSS fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen. Med flyttingen kan studenter og ansatte blant annet glede seg til en rekke nye og større auditorier - et av dem blir Aarhus Universitets største, med plass til 800 personer. Tre vil være et gjennomgående materiale i de nye bygningenes arkitektoniske uttrykk, samtidig som studieområder og undervisningsrom er utformet slik at de kan brukes til flere formål. Dette gjelder for eksempel det store auditoriet, som kan deles inn i både to og tre mindre auditorier og brukes til både foredrag og eksterne arrangementer. En fleksibilitet som også er tenkt inn i undervisningslokalene, som i alle bygninger blir en integrert del av studiemiljøene.

Med sin beliggenhet midt i Universitetsbyen og sine 37 000 kvadratmeter, utgjør Aarhus BSS en stor og viktig del av Aarhus Universitets samlede fysiske utvikling. Samtidig vil de nye bygningene ligge nærmere fakultetets andre aktiviteter i Universitetsparken i Aarhus. Med sitt arkitektoniske uttrykk og kvalitet klarer det å skape en klar sammenheng på tvers av Universitetsparken og Universitetsbyen. Det er dermed et viktig skritt på veien til et enda mer samlet og integrert campus i Aarhus, hvor synergiene styrkes mellom forskningsmiljøer, studiemiljøer, undervisning og samarbeid med universitetets eksterne interessenter.

Sist, men ikke minst, er de bærekraftige ambisjonene høye for fremtidens Aarhus BSS. Både aktive og passive bærekraftige løsninger har derfor blitt tenkt inn fra starten av prosjektet, som tar sikte på å oppnå en DGNB Gold -sertifisering - på lik linje med den pre-sertifiseringen som Universitetsbyen som byområde har oppnådd.

Prosjektet er ambisiøst og støtter hovedplanens visjoner for utviklingen av området som et bærekraftig byområde som vil være fullt av liv døgnet rundt.
Jørgen Lang | Adm. direktør i FEAS
1618231273571

...

Vil du vide mere?

Kristoffer R. Rasmussen
Associeret / Projektchef / Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB
Aarhus
krr@aart.dk
+45 41 96 10 49