Verket

Fra industri til blandet bydel

Beliggenhet
Moss, Norge
Byggherre
Høegh Eiendom
Størrelse
16 000 m2
- 14 400 m2 boliger
- 1 600 m2 byrum
Akkvisisjon
Vinderforslag i parallelopdrag i 2019
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Bydelsplassen verket zoom

Med Verket i Moss transformeres et tidligere industriområde til en bydel med blandet bebyggelse. Her møtes bolig, forretning og kultur slik at nye muligheter oppstår på tvers av typologier. Tre arkitektteam står for å utvikle hver sin del av bydelen. Som det ene av tre team står vi for å utvikle den sydvestlige delen som omfatter boliger og byrom på til sammen 16.000 kvadratmeter.

Boligene består av tre bygninger som trappes ned mot sjøen, disse hviler på en base av butikker og kaféer. Bygningene er bearbeidet slik at deres innbyrdes plassering og terrasserte struktur utnytter utsikten og dagslyset best mulig. På samme tid er bygningene utformet slik at de forholder seg til områdets industrielle historie, med særlig sterke referanser til den historiske M:6 bygningen. Materialene er derfor holdt i rødlige nyanser av tegl og lys betong. Dette gjelder ikke bare bygningene men også byrommet i hjertet av den nye bydelen.

Optimale udsigts- og lysforhold

Boligerne består af tre bygninger, der terrasserer ned mod vandet og hviler på en base af butikker og caféer. De tre bygninger er bearbejdet, så de med deres indbyrdes placering og terrasserende struktur udnytter udsigten og dagslyset bedst muligt. Læg dertil, at alle boliger er gennemlyste.

Bydelsplassen verket

Stærke historiske referencer

Ud over at optimere udsigts- og dagslysforholdene er arkitekturen bearbejdet, så den forholder sig til områdets industrielle historie med stærke referencer til særligt den historiske M:6 bygning. Materialerne er derfor holdt i rødlige nuancer af tegl og lys beton – både hvad angår bygningerne og byrummet, hvor bygulvet er inddelt i en zone for vand, en zone for leg og en fleksibel zone for fælles arrangementer på tværs af alder.

Verket Moss Handtegnet diagram