Møllerveien 4

Infill-prosjekt i det sentrale Oslo

Beliggenhet
Oslo, Norge
Byggherre
Fredensborg
Størrelse
2 900 kvm
Status
Oppført i 2019
Arkitekt
AART
Ingeniør
Agderplan
Entreprenør
Vedal Entreprenør
Mollerveien AART OSLO 07 web

Møllerveien 4 ligger i sørenden av Vulkan-kvartalet i Oslo, et levende restaurant- og utelivsområde, og er utformet som et infill-prosjekt der en gjenstående boligbygning fra 1930 kompletteres med et nytt tilbygg som fyller ut kvartalet.

Markerer inngangen til Vulkan-kvartalet

Ved siden av den opprinnelige bygningen stod det tidligere et tilbygg med kontorer, som rives for å etablere nye restaurantlokaler mot Vulkan. Over restauranten etableres to etasjer med kontorlokaler. Enden av boligbygningen forlenges med et 9 etasjers boligtårn, som markerer inngangen til Vulkan-kvartalet. En ny trapp rundt boligtårnet erstatter den tidligere støttemuren og leder forbipasserende fra Møllerveien inn til Vulkan.

Mollerveien AART OSLO 12 web

Virker samlende for området

Tomten er omgitt av eldre teglbygg som stammer fra industridriften langs Akerselva. En viktig premiss for prosjektet er å utforme volumer, fasader og en materialitet som harmonerer med disse. Samtidig har store deler av bygningene langs Vulkan et moderne preg, med fasader i fiberbetong og glass. Gjennom å videreføre bruk av moderne fasadematerial fra Vulkan, og forme et tydelig bygningsvolum som innretter seg langs de eldre bygningslinjene virker Møllerveien 4 samlende for området.

Mollerveien AART OSLO 05 web
Mollerveien AART OSLO 04 web
Mollerveien AART OSLO 02 web
Vil du vite mer?
Kristine Dave-Amundsen
Associeret partner / Teamleder / Arkitekt
Oslo
kram@aart.no
+47 93 45 75 43