Inspiria Science Center

Populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter

Beliggenhet
Grålum, Norge
Byggherre
Inspiria Eiendom
Størrelse
7.000 kvm
Opddrag
Vinnerforslag i åpen internasjonal prosjektkonkurranse i 2007
Status
Oppført i 2011
Arkitekt
AART
Ingeniør
Cowi
Konsulent
Yit
Multiconsult
Expology
Arkitekturpris
Energy Globe World Award
Iconic Award
Prime Property Award
Arnstein Arneberg Prisen
Østfold Prisen for Universel Udformning
69 002 Inspiria 053 H

Inspiria Science Center er designet som et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter med alt fra interaktive utstillinger og publikumsverksteder til et planetarium og en utendørs vitenskapspark, som binder sammen bygningens to utstillingsnivåer.

Inspiria Science Center er en inspirerende investering i en bærekraftig fremtid.
Jury / Prime Property Award
69 002 Inspiria 008 H

Nye rom for leg og læring

Ved å nytenke rammene for fremtidens læringsmiljø forener Inspiria Science Center formidling og arkitektur til en inspirerende og opplevelsesrik helhet, som danner nye rom for læring, og viser hvordan bærekraftigheten kan øke livskvaliteten for både miljø og mennesker. For å promotere en bærekraftig livsstil er vitenskapssenteret bl.a. designet som et lavenergihus og pilotprosjekt innenfor bærekraftig avfalls- og regnvannshåndtering.

69 002 Inspiria 051 H

Bærekraftig fokus

Det bærekraftige fokus går igjen i bygningens grunnform, hvor naturens kretsløp, sykliske gjentagelser og spiralformer smelter sammen med teknologiens kretsløp uttrykt i den sirkulære grunnforms universelle styrke. Målet har gjennomgående vært å skape et markant byggverk, som i seg selv utgjør en identitetsladet branding av Inspiria Science Center ved å forene alle aktiviteter i et samlet hovedgrep.

Inspiria Flyfoto 14 H ATY Crop

Arkitekturpriser5

2015

Energy Globe World Award

Nominert til et av verdens mest bærekraftige prosjekter

2013

Iconic Award

Kåret til av verdens mest ikoniske bygninger

2012

Prime Property Award

Kåret til et av verdens mest holistisk bærekraftige bygninger

2012

Arnstein Arneberg Prisen

Kåret for å løfte Østfold Regionen med fremragende arkitektur

2012

Østfold Prisen for Universel Udformning

Kåret til av Østfold Regionens mest tilgjengelig bygninger

Fullt tilgjengelig arkitektur

Tilgjengelighet er høyt prioriteret i designet av Inspiria Science Center, som har mottatt Østfold-prisen for Universell Utformning for sin barrierefrie og fullt tilgjengelige arkitektur. Området foran senteret har for eksempel integrert et snøsmeltning-system som holder hovedindgangen fri for snø og is. Utover dette sikrer en tydelig skilting og nyansert bruk av kontrastfulle farger, at besøkende med nedsatt synsevne lett kan orientere seg i bygningen.

69 002 Inspiria 042 H

Vil du vite mer?