Barne- og ungdomshospits

Et sted for liv, lek og lindring

Beliggenhet
Rønde, Danmark
Byggherre
Hospice Djursland
Størrelse
1.300 m2
Oppdrag
Vinnerforslag i prosjektkonkurranse i 2019
Status
Oppført 2020
Arkitekt
AART
Ingeniør
Arne Elkjær
Entreprenør
CJ Group
Hederspris
Kåret til Danmarks beste helsebygg i 2021
Vinner av arkitekturmesterprisen 2021
Hederlig omtale ved Plan Awards 2021
2. pris ved Global Architecture and Design Awards 2021
Hospice Rnde Djursland 20210601 TH 2118

Strandbakkehuset er opprettet som det første nybygde barne- og ungdomshospitset i Danmark. Hospitset gir rom for liv, lek og lindring og blir dermed et livsviktig hjem for de barna, ungdommene og familiene som får sin hverdag der.

Gir rom for livskvalitet

Livskvalitet er et nøkkelord i utformingen av Strandbakkehuset, som inneholder fire familieboliger, en personalavdeling og flere fellesfunksjoner. For som hospits må det favne om livet for barn og unge i en sårbar situasjon. Liv, lek og lindring er derfor grunnleggende verdier for hospitset, og med utgangspunkt i disse verdiene har vi ikke bare studert byggeprogrammet, men også gjort grundig research og antropologiske feltstudier. Resultatet er fem fokuspunkter i utformingen av hospitset, som gir rom for en meningsfull hverdag for barn og unge, deres familier og personalet som skal støtte dem i tiden deres der.

Borne og ungehospice Fokusomrader Diagram AART

Tilbyr nye opplevelser

Strandbakkehuset bygger videre på Hospice Djurslands særegne kvaliteter, der den vakre plasseringen på toppen av skrenten gir plass til fordypelse og refleksjon. Det er et sted som dyrker utsikten og det lange perspektivet. Strandbakkehuset nøyer seg likevel ikke med å videreføre det eksisterende hospitsets kvaliteter. Det tilbyr også nye opplevelser, som kommer stedets nye beboere til gode – barn, ungdom og deres familier. For her er ikke fokuset på det lange perspektivet, men derimot det helt nære, de sanselige opplevelsene og det å dyrke livet og leve i øyeblikket.

Hospice Rnde Djursland 20210601 TH 0450

Plassert midt i naturen

Strandbakkehuset er vakkert plassert på skrenten – midt i naturen. Det inviterer naturen inn gjennom åpninger og forskytninger, så nærheten til sjøen og skogen blir en del av Strandbakkehusets særegne styrke. Huset ligger derfor ikke bare som en naturlig forlengelse av Hospice Djursland, men åpner seg opp og forskyter seg taktvis frem og tilbake mot de nære omgivelsene, noe som gjør huset interessant fra alle sider. De mange åpningene og forskytningene gjør samtidig sitt til at huset brytes ned i mindre, oversiktlige delelementer, slik at det oppstår et mangfold av utkikk og rom.

Hospice Rnde Djursland 20210601 TH 2063

Nærheten til sjøen og skogen blir en del av barne- og ungdomshospitsets særegne styrke.

Personalavdeling og familieboliger

Personalavdelingen er plassert som en naturlig del av husets hovedinngang. En strategisk plassering som gir full oversikt over hvem som kommer og går, og optimal nærhet og synlighet til samtlige funksjoner i huset. Familieboligene ligger forskutt utover skrenten i to etasjer, så de kommer helt inntil skoggrensen og har en vakker panoramautsikt over de grønne omgivelsene. I tillegg er alle familieboligene likestilt i forhold til både utsikten og avstanden til personalavdelingen.

B og U Hospice Koncept dia 06
Forskning viser at beboernes opplevelse av nærhet og visuell kontakt til personalet bidrar til følelsen av trygghet og sikkerhet.
Johanne Mose Entwistle / Antropolog og dokumentasjonssjef hos AART

Fellesfunksjoner

Fellesfunksjonene er plassert mellom personalavdelingen og familieboligene, hvor de er ordnet etter aktivitetsnivå. Dermed ligger fellesrommet i en naturlig forlengelse av familieboligene mot utsikten og sollyset i sør, mens behandlingsavdelingen ligger nært knyttet til både boliger og personalavdelingen. Velværerommet ligger på bakkenivå i kontakt med sjøen, og terapirommet, sanserommet og pusterommet ligger høyt oppe med god utsikt og mye dagslys. Sist, men ikke minst, ligger aktivitetsrommet i tilknytning til lekeplassen, og gjesterommene i nærheten av familieboligene.

B og U Hospice Koncept dia 07

Hjerterommet

Hjerterommet binder husets forskjellige funksjoner og omkringliggende natur sammen. Her inviteres lyset og naturen helt inn i husets hverdag. For eksempel skaper åpninger i taket og mellom familieboligene et stemningsfullt miljø med optimale lysforhold og unike utkikk, hvor man enn befinner seg i rommet. Samtidig fortsetter landskapets stiforbindelser direkte inn i rommet, så skillet mellom ute og inne viskes ut, og beboerne inviteres til å bruke landskapet aktivt. På den måten blir naturen allestedsnærværende – og et avgjørende element i livet, leken og lindringen, som huset danner rammene rundt.

B og U Hospice Koncept dia 08

Vil du vite mer?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA
Aarhus
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78