Impact case / VUC Syd

VUC Syd gir skoletrette unge en ny sjanse

Effekten av voksenopplæringssenteret

  • 53
    så mange unge svarer det til hvert år
  • 200
    procent flere unge læser videre på universitet eller lignende
  • 60.000.000
    så mange kroner giver det i gevinst for statskassen, hvis blot hver tredje løftes fra understøttelse til beskæftigelse

VUC Syds voksenopplæringssenter i Haderslev har tiltrukket seg adskillig flere kursdeltakere, redusert frafallet og gitt enda flere mot på å studere videre etter fullført opplæring. Det har gitt skoletrette unge en ny sjanse. Det har løftet dem ut av trygdetilværelsen og inn i utdanningssystemet og gitt dem motet og evnene til å studere videre på universitet, teknisk fagskole eller lignende.

Skaper stor verdi for samfunnet

Faktisk går hele 200 prosent flere unge videre i studiene. Det tilsvarer en økning på over 1000 unge hvert år. Og hvis bare hver tredje løftes fra trygd til sysselsetting, vil det skape en anslått årlig merverdi på over 60 millioner kroner på offentlige finanser. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv vil opplæringssenteret dermed betale for seg selv på bare tre år.

69 006 VUC Haderslev 031 H
Vi hadde regnet med gode resultater, men at de er så flotte, det overrasker oss.
Utviklingsleder på VUC Syd / Kvalitativ innsikt fra Alexandra Instituttets antropologiske feltstudie av VUC Syd

Utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av skole

Alt dette er blitt mulig ved å leve seg inn i de unges livssituasjon og møte dem på deres premisser. Resultatet er et nytt og annerledes opplæringssenter, som utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av en skole bygget rundt faste klasserom. I stedet fremstår opplæringssenteret som et åpent og fullt digitalt læringsmiljø knyttet sammen av et lyst atrium og forskjellige undervisningssoner.

VUC 24 aart architects JML low

Fra DR til BBC

Opplæringssenteret med sitt suksessrike, innovative læringsmiljø har vakt stor interesse. Forhenværende statsminister Helle Thorning Schmidt har besøkt opplæringssenteret, og det er blitt omtalt i danske og internasjonale medier, fra DR til BBC. Bare i Danmark er det blitt nevnt i mediene over 1600 ganger siden innvielsen i 2013. Det er altså blant landets mest omtalte utdanningssentre – og det mest omtalte av de i alt 30 voksenopplæringssentrene.

VUC 16 aart architects JML low

Kilder

Årsregnskap fra VUC Syd / Infomedia / Arbejderbevægelsens Erhvervsråd / Alexandra Instituttet, sosial undersøkelse av opplæringssenteret, 2015

Vil du vite mer?

Johanne Mose Entwistle
Effektsjef / Antropolog
Aarhus
jme@aart.dk
+45 22 50 78 40