Impact case / Pakhusene

Pakkhusene skaper merverdi på tvers av bedrifter

Studier viser at opptil 29 prosent av organisasjoners areal kan med fordel deles med andre organisasjoner. Bare i Århus tilsvarer det 600.000 kvadratmeter med årlige driftsomkostninger på rundt 300 millioner kroner. Mange organisasjoner bruker med andre ord mange ressurser på å drifte døde kvadratmetere fremfor å utvikle det levende liv – og de har mye å vinne på å dele fremfor å eie.

Det å dele og skape innhold på tvers er det konseptet vi har satset på. Fleksible arbeidsplasser, deling og kontorfellesskap er nemlig en megatrend.
Michael Bruhn / Direktør i PFA Ejendomme, som i 2018 kjøpte Pakkhusene for over 850 millioner kroner
SKY AART designers 18 H

Bygger på deleøkonomien

Pakkhusene bygger altså på ideen om å integrere deleøkonomien inn i utviklingen av fremtidens kontoreiendommer. Som et fellesskapsdannende kontorbygg gir Pakkhusene organisasjoner muligheten til å utnytte kvadratmeterne langt mer effektivt enn et tradisjonelt kontorbygg. Ved å dele fasiliteter som møterom, kantine, auditorium og garderobe optimaliseres ikke bare kvadratmeterne, men organisasjonene kan også benytte langt større arealer og langt flere fasiliteter enn de betaler for.

Pakhusene Infographic 2019 deleokonomi 2

Tilgang til mange flere kvadratmeter

En mindre bedrift får faktisk tilgang til 270 prosent flere kvadratmeter, mens en større bedrift får tilgang til 30 prosent flere – og dertil kommer fellesfasiliteter som treningssenter, badstue, havnebad og gatefotball. Havnebadet og gatefotballbanen er til og med offentlig tilgjengelige og har gjort Pakkhusene til en populær destinasjon for havnebydelens beboere og besøkende.

Pakhusene Infographic 2019 deleokonomi 1
Noe av det jeg setter pris på ved å jobbe i Pakkhusene, er alle delefasilitetene. De gjør at det er liv her ute 247, og det gir en god energi i hele huset.
Berit Grotkjær Jensen / kompetansesjef i MOE

Skaper nye nettverk

I tråd med deleøkonomien må organisasjoner ofre retten til å råde selvstendig over alle fellesfasilitetene. Men som studier viser, er alternativet i et tradisjonelt kontorbygg at fasilitetene står tomme eller bare blir benyttet halvparten av arbeidsdagen. Og det organisasjonen taper i selvstendighet, vinner de i relasjoner. For Pakkhusene har skapt nye nettverk på tvers av organisasjoner. Det er en synergieffekt som kan styrke produktiviteten for hver organisasjon opptil åtte prosent. For jo tettere organisasjoner sameksisterer, jo høyere er produktiviteten, viser flere studier.

Aarhus Havn 20180816 TH 0738
Et godt argument for valget av Pakkhusene var den leiesammensetningen som er her ute. Her er det andre leietakere som er ideelle samarbeidspartnere for oss som advokater, og også enkelte synergier som allerede nå har båret frukt.
Jesper Hedegaard / Partner i Interlex Advokater

Kilder

Rum i arbejde, Akademisk Forlag, 2015 / Danmarks Statistik / FM3 / Industrial clusters - firm location and productivity, kandidatafhandling, Aarhus Business School / Alexandra Instituttet, sosial undersøkelse av Pakkhusene 2018