Impact case / Musholm

Musholm styrker livskvaliteten for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Effektfulde perspektiver

  • 300.000.000
    millioner kroner om året vil samfundet kunne spare på udgifter til sundhedsvæsenet.

Fysisk inaktivitet koster i leveår og gir flere år med sykdom. Det gjelder ikke minst mennesker med nedsatt funksjonsevne, hvor hele 38 prosent er fysisk inaktive. Derfor er Musholm bygget som et sted som motiverer alle, uavhengig av funksjonshemming, til å leve et aktivt liv. Det har nemlig betydning både for enkeltmennesket og for samfunnet, som vil spare over 300 millioner kroner i året på helseutgifter – hvis man vel å merke sprer ideen bak Musholm til resten av samfunnet.

Får mennesker i bevegelse uansett funksjonshemming

Musholm er bygget som et flerfunksjonelt kraftsentrum hvor ferieboliger og forskjellige fellesfunksjoner gir mennesker med funksjonshemming muligheten til å leve et aktivt liv. Det gjelder ikke minst flerbrukshallen, hvor en 110 meter lang aktivitetsrampe motiverer til fysisk aktivitet. Aktivitetsrampen med reposer og opplevelsessoner bringer de besøkende opp til et platå, hvor rullestolbrukere blant annet kan prøve seg på en klatrevegg eller verdens første zipline for rullestolbrukere. Musholm fremstår dermed som et sted som får mennesker i bevegelse, uavhengig av funksjonshemming, og gir dem anledningen til å leke, oppleve og danne nye fellesskap.

Musholm KSM4201 Low
At arkitektur kan være identisk med frihet, har vi aldri støtt på før.
Konklusjon i Alexandra Instituttets antropologiske feltstudie av Musholm
Musholm jhl H 20
Foreldre til barn med muskelsvinn / Kvalitativ innsikt fra Alexandra Instituttets antropologiske feltstudie av Musholm
Her får barna det livet de normalt ikke har
Musholm submarine 2016 04 Low
Barna er helt gale etter å kjøre på aktivitetsrampen. De har konkurranser oppover rampen, og det er lagt opp til lek i hele flerbrukshallen.
Foreldre til barn med muskelsvinn / Kvalitativ innsikt fra Alexandra Instituttets antropologiske feltstudie av Musholm
Teambuilding 2016 01 aart architects Low

Det koster å være fysisk inaktiv

Av mennesker med nedsatt funksjonsevne er hele 38 prosent fysisk inaktive. Det tilsvarer 95 000 mennesker, og konsekvensene av et liv uten mosjon og bevegelse er betydelige. Justert for røyking, alkohol og overvekt koster det opptil 6 leveår og opptil 10 ekstra år med sykdom – og de mange følgesykdommene forbundet med fysisk inaktivitet resulterer årlig i 710 000 ekstra legekontakter og 280 000 ekstra somatiske, polikliniske sykehusbesøk. Det tilsvarer ekstraomkostninger på 5,3 milliarder kroner for samfunnet hvert år, bare til behandling og pleie.

Musholm Infographic 2019 02

Fjerner fysiske barrierer

Musholm tar dermed for seg en vesentlig samfunnsutfordring – med det formålet å vise hvordan arkitektur kan fremme fysisk aktivitet for mennesker uansett funksjonshemming. Annenhver person med funksjonshemming peker nemlig på de fysiske omgivelsene som det største hinderet til å leve et aktivt liv. Musholm er derfor et eksempel på hvordan fysiske barrierer kan fjernes, slik at bygninger og byrom i større grad omfavner våre ulikheter som mennesker – ikke ved å oppheve forskjeller, men tvert i mot å gjøre plass til forskjeller.

Musholm jhl H 15 renset
Når mennesker med funksjonshemming skiller seg ut, er det ikke fordi funksjonshemmingen gjør dem annerledes, men heller av den enkle grunn at omgivelsene skaper barrierer som står i veien for likeverdige utfoldelsesmuligheter for mennesker med funksjonshemming.
Kulturministeriet, Idræt for alle i Danmark, 2009

Det lønner seg å gjøre en forskjell sosialt

Å gjøre en forskjell sosialt rommer store, samfunnsøkonomiske perspektiver. For, som allerede beskrevet, er de fysiske omgivelsene avgjørende for å få mennesker med funksjonshemming i bevegelse. Og klarer man med en målrettet innsats – hvor Musholm kan tjene som eksempel – å løfte aktivitetsnivået for mennesker med funksjonshemming til samme nivå som for mennesker uten funksjonshemming, tilsvarer det å hjelpe 45 000 mennesker fra et inaktivt til et aktivt liv. Hvis man nedjusterer det tallet til 35 000, som er mer nøyaktig, siden en undergruppe er så sterkt funksjonshemmet at de ikke har mulighet til å utfolde seg fysisk, vil samfunnet spare over 300 millioner kroner i året på helseutgifter.

Musholm Infographic 2019 03

Arkitekturpriser6

2017

IOC/IAKS Award

Den internasjonale olympiske komité kårer Musholm til et av verdens beste idrettsbygg under utdelingen av IOC/IAKS Awards i Køln.

2017

IPC/IAKS Distinction Award

Den internasjonale paralympiske komité kårer Musholm til et av verdens mest tilgjengelige idrettsbygg under utdelingen av IPC/IAKS Distinction Awards i Køln.

2016

IAUD Award

The International Association of Universal Design kårer Musholm til verdens mest sosialt inkluderende sted under utdelingen av IAUD Awards i Japan.

2016

Architizer +Award

Architizer nominerer Musholm til et av verdens mest visjonære idrettsbygg under utdelingen av Architizer A+ Awards i New York.

2016

WAN Sport in Architecture Award

World Architecture News nominerer Musholm til et av verdens beste idrettsbygg under utdelingen av WAN Awards.

2015

Slagelse Kommunes Bygningspræmiering

Slagelse kommune hedrer Musholm for å forskjønne bebyggelsen i kommunen under utdelingen av årets prisutdeling for bygninger.

Kilder

Alexandra Instituttet, Antropologisk feltstudie av Musholm, 2016 / Sundhedsstyrelsen, Fakta om fysisk inaktivitet, 2015 / Det Centrale Handicapråd, Mennesker med handicap i Danmark, 2014 / Kulturministeriet, Idræt for alle i Danmark, 2009

Vil du vite mer?

Johanne Mose Entwistle
Assosiert partner / Effektsjef / Antropolog
Aarhus
jme@aart.dk
+45 22 50 78 40