Planlegging

Vi skaper muligheter for kundene våre allerede i planleggingen av et bygg eller større byområde. Det skjer gjennom nyanserte studier av konteksten, hvor vi analyserer og optimerer de mulighetene som prosjektet rommer. Det hele med sikte på å skape et solid fundament for å treffe de beste beslutningene tidlig i prosessen – enten det gjelder utvikling av byggefelter eller større helhetsplaner og lokalplaner. For det er i de innledende fasene at rammene for den videre prosessen blir lagt, og dermed muligheten for å minske risikoer og maksimere merverdien er størst.

Ny Rosborg Plan 3000 AART Low

Lær mer om vårt arbeid med planlegging.

Les vårt magasin

Vår rådgivning spenner fra småskalaprosjekter, hvor vi studerer grunnen, til prosjekter i større skala, hvor vi ser nærmere på den omgivende byen og byens infrastruktur, densitet og bygningstyper. Det hele med bevisstheten om at alle oppgaver er unike, og derfor krever nyanserte studier og løpende dialog med både kunder og myndigheter. Som en forlengelse av dette, utvikler vi volumstudier samt program for rom og disponering, likesom vi trykkprøver programmet sammen med kunder og kommende brukere. Det hele med sikte på å bringe arkitekturen i spill som en katalysator for vekst og utvikling.

AART aarhus 2017 KSM 17

Vil du vite mer?

 • Danmark
  Line Willacy
  Ansvarlig for byplanlegning / Arkitekt MAA
  Aarhus
  lwi@aart.dk
  +45 41 72 80 89
 • Norge
  Jørgen Biørn
  Assosiert partner / Teamleder / Senior byplanlegger
  Oslo
  jobi@aart.dk
  +47 90 64 17 99