Helse

Ledende på feltet

Med mer enn 800.000 helsebringende kvadratmeter bak oss er vi en av Skandinavias mest erfarne rådgivere når det gjelder design av sykehus og helsehus. Vår erfaring strekker seg fra somatikk og psykiatri til høyt spesialiserte, kliniske funksjoner som protonterapi og nevrorehabilitering. Vi tilbyr derfor en faglig dybde og spennvidde hvor vi garanterer effektive og empatiske rammer for en helsesektor i konstant utvikling, hvor nye krav, teknologier og demografiske fremskrivninger må tenkes inn i arkitekturen.

Viborg Akutcenter AART 15 High

Helhetsorientert rådgivning

Vi arbeider helhetsorientert med helsearkitektur. For ethvert helseprosjekt gjelder det nemlig å kombinere optimal funksjonalitet med menneskelig nærvær på en slik måte at de styrker hverandre gjensidig. Vi arbeider derfor strategisk med å designe og disponere helseprosjekter slik at arkitekturen bidrar til å skape sammenhengende pasientforløp og effektive arbeidsflyter for personalet. Blant mye annet arbeider vi med å skape tett kontakt mellom avdelinger og faglige spesialister, slik at transportveiene konsentreres og pasientens behov for en rask og presis diagnose settes i sentrum.

Sykehus ostfold kalnes aart 10 Low

Vil du vite mer?

Anders Strange
Stiftende partner / CCO / Daglig leder i Oslo / Arkitekt MAA
Aarhus
ast@aart.dk
+45 25 32 32 76