Utdanning

Vi har lang erfaring med å skape sunne og stimulerende rammer for utdanning av barn, unge og voksne. Vår erfaring spenner fra design av folkeskoler og gymnasier til bedriftsskoler og voksenopplæringssentre i hele Skandinavia. Vi tilbyr derfor en faglig dybde og spennvidde for å bringe bygninger og rom i spill, slik at de understøtter pedagogiske prinsipper og stimulerer til lek og læring. Det gjør vi blant annet ved å arbeide aktivt med akustikk, dagslys og materialer, da et sunt inneklima er avgjørende for evnen til å lære.

Hedda Gym Svanevagen AART

Læs mere om vores arbejde med at udvikle sunde og stimulerende rammer for læring.

Magasin

Vi vekter bærekraft høyt når vi utvikler sunne og stimulerende læringsmiljøer. Derfor arbeider vi fokusert med å tenke helhetlig om læring og landskap, likesom vi integrerer klimatiltak som en aktiv del av læringsmiljøer – inne og ute. På den måten blir det mulig å skape komplette økosystemer for læring som forandrer seg i takt med dagen og året. På lengre sikt skal læringsmiljøer også kunne tilpasse seg forandringer i demografi og pedagogiske prinsipper. En av våre viktige oppgaver er derfor å skape langtidsholdbar arkitektur som kan omformes over tid – uten å belaste hverken den miljømessige eller økonomiske bunnlinjen.

Skolen Duevej AART architects 12 H

Vil du vite mer?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA
Aarhus
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78