Utdanning

Vi har lang erfaring med å skape sunne og stimulerende rammer for utdanning av barn, unge og voksne. Vår erfaring spenner fra design av folkeskoler og gymnasier til bedriftsskoler og voksenopplæringssentre i hele Skandinavia. Vi tilbyr derfor en faglig dybde og spennvidde for å bringe bygninger og rom i spill, slik at de understøtter pedagogiske prinsipper og stimulerer til lek og læring. Det gjør vi blant annet ved å arbeide aktivt med akustikk, dagslys og materialer, da et sunt inneklima er avgjørende for evnen til å lære.

Hedda Gym Svanevagen AART

Vi vekter bærekraft høyt når vi utvikler sunne og stimulerende læringsmiljøer. Derfor arbeider vi fokusert med å tenke helhetlig om læring og landskap, likesom vi integrerer klimatiltak som en aktiv del av læringsmiljøer – inne og ute. På den måten blir det mulig å skape komplette økosystemer for læring som forandrer seg i takt med dagen og året. På lengre sikt skal læringsmiljøer også kunne tilpasse seg forandringer i demografi og pedagogiske prinsipper. En av våre viktige oppgaver er derfor å skape langtidsholdbar arkitektur som kan omformes over tid – uten å belaste hverken den miljømessige eller økonomiske bunnlinjen.

Skolen Duevej AART architects 12 H

Vil du vite mer?

  • Anders Tyrrestrup
    Partner / CINO / Arkitekt MAA
    Aarhus
    aty@aart.dk
    +45 25 32 32 78