Vi leverer rådgivning om å utvikle inkluderende by-rom og landskap med en sterk bærekraftig bevissthet

Byrom & Landskap

Med vårt erfarne team av landskapsarkitekter leverer vi rådgivning tilpasset de krav og kompleksitet, som hvert prosjekt inneholder. Rådgivning hvor vi forbinder livet i og rundt byer og landskap med deres sosiale, økonomiske og miljømessige effekter. Samtidig kvalifiserer vi samspillet mellom landskap og bygg gjennom tverrfaglig, tett sparring. En tverrfaglig tilnærming som gir et sterkt fundament for å realisere kundenes visjoner til by-rom og landskapsarkitektur, med målbar og tydelig effekt.

AART 20211130 TH 0508 H
Vi utvikler inkluderende by-rom og landskap med en dyp bærekraftig bevissthet.
Jens Byriel Kinch | Faglig leder Byrom & Landskap
AART 20211130 TH 0411 H

Helhetlig rådgivning

Med våre faglige profiler innenfor by-rom og landskap leverer vi en helhetlig rådgivning. Vi gjør dette med en klar ambisjon om å oppnå størst mulig effekt på fokusområdene: Byliv, biologisk mangfoldog klimatilpasning.

Landskab services og kompetencer dia web AART 01

Byliv

Byen skal være stedet hvor forskjellige mennesker, livsstiler og holdninger møtes.. Vi anbefaler byggherrer og byutviklere å skape by-rom som skaper liv, som fremmer inkludering og reflekterer mangfoldet i byen - alltid med utgangspunkt i de særlige kvaliteter på stedet og dets identitet.

KULPLADSEN

Biologisk mangfold

Vi jobber strategisk for å utvikle by-rom og landskap, som er rike på biologisk mangfold og planteliv. Et større mangfold av flora og fauna er ikke bare en viktig del av den grønne omstillingen. Det skaper også mer varierte og attraktive utendørs områder, som har en positiv effekt på helse og velvære for brukerne.

Ullerodgaard View AART medium

Klimatilpasning

Oversvømmelse, kyst erodering samt hyppigere og lengre tørkeperioder. Været blir mer ekstremt. Derfor jobber vi strategisk med forberede byene og bostedene våre på fremtidens klimaforandringer, samtidig som vi fremmer bylivet og det biologiske mangfoldet. En effektbasert tilnærming hvor vi vender problemene til potensiale for rekreasjon, til fordel for alle.

View 01 Ny Rosborg Low

Møt våre byrom og landskapsteam

 • Jens Byriel Kinch
  Associeret / Faglig leder AART Byrum & Landskab / Landskabsarkitekt MDL
  Aarhus
  jbk@aart.dk
  +45 41 72 08 03
 • Rasmus Højkjær Larsen
  Associeret partner / Faglig leder AART Plan / Arkitekt MAA
  Aarhus
  rhl@aart.dk
  +45 41 96 35 33
 • Mette Hønholt Guldbrandt
  Projektleder / Landskabsarkitekt MAA / BIM Koordinator Landskab
  Aarhus
  mhg@aart.dk
  +45 41 96 09 79
 • Randi Lahn Andersen
  Projektleder / Landskabsarkitekt
  Aarhus
  ran@aart.dk
  +45 22 11 74 50
 • Nikolai Thyregaard Nielsen
  Arkitekt
  Aarhus
  ntn@aart.dk
  +45 41 96 09 81