Kultur

En kulturell katalysator for byutvikling

Arkitektur til kultur er en del av vårt AART DNA – fra vårt første vinnerprosjekt tilbake i 2003, det Mies van der Rohe-nominerte Sletten i Ry, til vårt siste kulturelle flaggskip, Vikingtidsmuseet i Oslo. Opp gjennom årene har vi skapt et bredt spekter av kulturbygg i hele Skandinavia. Vi har tegnet og transformert museer, biblioteker, konsertsaler, friluftssentre og samfunnshus. Felles for prosjektene er en dyp innlevelse i kundenes visjoner, slik at vi sammen kan bruke arkitekturen som en kulturell katalysator for å utvikle byer, og ja, hele samfunn.

Vikingetidsmuseum aart architects web 20

Et moderne og mangfoldig kulturliv

Kultur handler om å binde mennesker sammen. Det handler om å styrke det sosiale samholdet i byer og samfunn, og derfor går fellesskap foran alt annet når vi tegner og transformere kulturbygg. Vi arbeider derfor målrettet med å fremme et moderne og mangfoldig kulturliv, hvor ikke bare forskjelligartede funksjoner forbindes på ny, men også mennesker på tvers av aldre og sosiale forskjeller. Og dette gjøres vel å merke alltid med en dyp forståelse for stedets historie og potensiale, slik at arkitekturen går vakkert inn i omgivelsene samtidig som den trer kontrast- og karakterfullt frem.

Multikulturhus aart H 11

Vil du vite mer?

Mads Nygaard
Group partner / Arkitekt
Aarhus
mny@aart.dk
+45 26 79 84 86