Bedrift

Alle virksomheter er unike

Vi tar alltid utgangspunkt i våre kunders DNA når vi tegner og transformerer bedriftsbygg. For alle virksomheter er unike. De har sine egne verdier og arbeidsflyter, og vi ser det som vår fremste oppgave å skape arkitektur som understøtter nettopp dem. Vi gjør derfor en dyd ut av å forstå virksomheten i dybden og omsette dens DNA til fysiske rammer, som medfører et strategisk arbeid med dagslys, inneklima og materialkvalitet, og som lett kan tilpasses fremtidige forandringer.

Buddinge Byport Gladsaxe AART 02 Low

Flowet former arkitekturen

Kunnskapsdeling og samarbeid er grunnsteinen for virksomheter i dag. Før vi setter oss ved tegnebordet, gjør vi derfor en dyd av å forstå hvordan medarbeidere og avdelinger samhandler. Det hele med sikte på å la flowet av kunnskap og medarbeidere forme arkitekturen. For på den måten skaper vi merverdi for kundene våre, ikke bare i forhold til arkitektur som et merkestrategisk element, men også til å styrke kunnskapsdelingen og samarbeidet på tvers av virksomheten.

69 006 VUC Haderslev 031 H

Vil du vite mer?

Anders Strange
Stiftende partner / CCO / Daglig leder i Oslo / Arkitekt MAA
Aarhus
ast@aart.dk
+45 25 32 32 76