Vi leverer rådgivning om utvikling av arkitektur med målbar og tydelig effekt — og dokumentere effekten.

Effekt

Som den første arkitekturbedrift i Skandinavia har vi etablert et tverrfaglig effekt-team. Med teamet samler vi effektbasert kunnskap fra egne prosjekter og ekstern forskning, som vi bruker som beslutningsgrunnlag i prosjektene våre. Spesielt bidrar teamet til å analysere byggeprogrammer med fokus på brukerbehov, innsamling av informasjon fokusert på å fullstendiggjøre eventuelle brister i byggeprogrammet, og sist, men ikke minst, workshops med fokus på potensielle forbedringsområder som teamet kan arbeide videre med.

AART KBH 2019 04 H

Forhåndsmåling

Vi tilbyr forhåndsmåling av eksisterende bygg, slik at vi skaper en basislinje for utvalgte effektmål, som vi til sist kan sammenligne det nye bygget mot. Forhåndsmålingen utføres som en del av prosjekteringen av det ny bygget. Det er relevant å foreta en forhåndsmåling når du har en sammenlignbar før- og ettersituasjon, og den eneste store endringen er nybygget. Det kunne være bygging av en ny skole der de samme barn og personale skal flytte fra den gamle skolen til den nye skolen.

AART KBH 2019 03 H

Les mer om vårt effektbaserte arbeid med arkitektur.

Effekt

Ettermåling

Vi tilbyr ettermåling slik at vi kan dokumentere hvordan, og om et nytt bygg fungerer i forhold til utvalgte effektmål. Ettermålingen utføres når bygget tas i bruk og brukes aktivt. Ofte har det ikke vært mulig å utføre en forhåndsmåling, og da er ettermålingen den eneste målingen som utføres, og som kan gi svar på hvordan arkitekturen helt konkret fremmer de utvalgte effeltmålene. En ettermåling kalles også en Post Occupancy Evaluation (POE).

Bikuben Kollegiet 2019 AART 07 H

Effekt kompass™

For oss er det avgjørende og en felles retning for prosjektene våre, å sette handling bak ord. Med effekt kompasset har vi derfor utviklet et strategisk verktøy til å navigere etter i alle fasene i et prosjekt — med det klare målet om å oversette kundenes visjon til arkitektur med målbar og tydelig effekt.

Les mer om effekt kompasset
AART Effektkompas 2022 Fuld version DK 2022

Vil du vite mer?

 • Johanne Mose Entwistle
  Partner / Effektchef / Antropolog
  Aarhus
  jme@aart.dk
  +45 22 50 78 40
 • Mette Riisgaard Hansen
  Senior effekt- og evalueringskonsulent
  Aarhus
  mrh@aart.dk
  +45 41 96 09 95
 • Signe Jul Kirkegaard-Larsen
  Studentermedhjælper / Effekt / Design- og arkitektursociolog
  Aarhus
  skl@aart.dk
  +45 22 93 28 49
 • Mia Kruse Rasmussen
  Ph.d.-forsker / Antropolog
  Aarhus
  mra@aart.dk
  +45 41 96 35 13
 • Stina Rask Jensen
  Arkitekt MSc / PhD
  Aarhus
  srj@aart.dk
  +45 41 96 27 51
 • Nicolaj Thunbo
  Associeret partner / Projektleder / Arkitekt
  Aarhus
  nth@aart.dk
  +45 41 96 04 22
 • Ylva Preutz
  Associeret partner / Kontorchef / Specialist i social bæredygtighed / Procesleder
  Stockholm
  ylpr@aart.se
  +46 730 86 19 70
 • Saga Axberg
  Expert social sustainability / Process manager / Landscape architect / Community planner
  Stockholm
  saax@aart.se
  +46 8 99 88 99