Bolig

Vi trekker på en bred erfaring

Fra studieboliger og seniorboliger til leilighetskomplekser og hele boligområder. Som en av Skandinavias ledende arkitektvirksomheter, trekker vi på en bred erfaring innenfor boligbygg. Gjennom årene har vi skapt boliger i hele Skandinavia hvor vi har omsatt samfunnstendenser til bærekraftige boformer forankret i lokal byggeskikk. Blant mye annet har vi i Aarhus skapt det terrasserende Nicolinehus, og i Stavanger har vi skapt et av Europas største trebygg som i 2014 ble kåret til verdens beste boligbygg av World Architecture News.

Nicolinehus View fra vandet 2018

Vi tenker mennesker før murstein

Vi tenker murstein før mennesker i alle prosjekter. For menneskers livskvalitet blir i høy grad formet av de fysiske omgivelsene. Derfor skaper vi sunne og stimulerende bygninger som er gjennomtenkte til hver minste detalj. Ikke kun i forhold til tradisjonelle parametre som inneklima, dagslysforhold og materialkvalitet, men også i forhold til opplevelsen av fellesskap. For som mennesker, finner vi mening i samværet med andre, og som en del av vårt AART DNA, arbeider vi derfor fokusert med å forandre og forbedre hvordan unge, familier og eldre bor, slik at nye møter oppstår på tvers av generasjoner og sosiale forskjeller.

AART Fremtidens seniorbofaellesskab Faellesrum

Vil du vite mer?

Torben Skovbjerg Larsen
Stiftende partner / CEO / Arkitekt MAA
Aarhus
tsl@aart.dk
+45 25 32 32 79