Vi leverer rådgivning om utvikling av arkitektur på tvers av skala og sektor i hele Skandinavia.

Arkitektur

Som en av Skandinavias ledende, uavhengige arkitektbedrifter. Rådgivning, hvor det viktigste for oss er å lytte til våre kunder og leve oss inn i deres visjoner. Vi gjør det med en klar ambisjon om å skape målbar og tydelig effekt med arkitekturen, slik at vi sammen flytter deres verden — og omverdenen — i en mer inspirerende og bærekraftig retning.

Vil du vite mer?

Ta så kontakt med partner og daglig leder i Norge Susanne Joys på sujo@aart.no eller + 47 91 71 58 06.

AART KBH 2019 03 H

Bolig

Vi leverer rådgivning om utvikling av boligbygg til privat og offentlig sektor

Fra studieboliger og seniorboliger til leilighetskomplekser og hele boligområder. Som en av Skandinavias ledende arkitektvirksomheter, trekker vi på en bred erfaring innenfor boligbygg. Gjennom årene har vi skapt boliger i hele Skandinavia hvor vi har omsatt samfunnstendenser til bærekraftige boformer forankret i lokal byggeskikk. Blant mye annet har vi i Aarhus skapt det terrasserende Nicolinehus, og i Stavanger har vi skapt et av Europas største trebygg som i 2014 ble kåret til verdens beste boligbygg av World Architecture News.

Nicolinehus View fra vandet 2018

Vi har lang erfaring med å skape sunne og sosialt stimulerende bygninger, som er gjennomtenkt til minste detalj. Ikke bare ved de tradisjonelle parametere som inneklima, dagslysforhold og materialkvalitet, men også i forhold til fellesskapets opplevelse. Som en del av vårt AART DNA jobber vi nemlig med fokus på å forandre og forbedre hvordan unge mennesker, familier og eldre lever, slik at nye møter skjer på tvers av generasjoner og sosiale lag.

Bedrift

Vi leverer rådgivning om utvikling av hoteller, butikker, kontorer og kreative kunnskapsmiljøer.

Vi tar alltid utgangspunkt i våre kunders DNA når vi tegner og transformerer bedriftsbygg. For alle virksomheter er unike. De har sine egne verdier og arbeidsflyter, og vi ser det som vår fremste oppgave å skape arkitektur som understøtter nettopp dem. Vi gjør derfor en dyd ut av å forstå virksomheten i dybden og omsette dens DNA til fysiske rammer, som medfører et strategisk arbeid med dagslys, inneklima og materialkvalitet, og som lett kan tilpasses fremtidige forandringer.

Buddinge Byport Gladsaxe AART 02 Low

Samarbeid er fundamentalt for moderne bedrifter. Derfor lar vi strømmen av kunnskap og personale forme arkitekturen. Før vi setter oss ved tegnebordet, er det derfor viktig for oss å forstå hvordan personalet og de forskjellige avdelinger jobber og fungerer sammen. Nettopp for å la strømmen av kunnskap og personale forme arkitekturen. Fordi vi på denne måten skaper verdi for kundene våre, ikke bare i forhold til arkitektur som et strategisk element i merkevarebygging, men også når det gjelder å forbedre kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av bedriften.

Kultur

Vi leverer rådgivning om utvikling av museer, biblioteker, konsertsaler, friluftssentre og idrettsanlegg.

Arkitektur til kultur er en del av vårt AART DNA – fra vårt første vinnerprosjekt tilbake i 2003, det Mies van der Rohe-nominerte Sletten i Ry, til vårt siste kulturelle flaggskip, Vikingtidsmuseet i Oslo. Opp gjennom årene har vi skapt et bredt spekter av kulturbygg i hele Skandinavia. Vi har tegnet og transformert museer, biblioteker, konsertsaler, friluftssentre og samfunnshus. Felles for prosjektene er en dyp innlevelse i kundenes visjoner, slik at vi sammen kan bruke arkitekturen som en kulturell katalysator for å utvikle byer, og ja, hele samfunn.

VIMU ARK Oseberg AART 2021

Kultur handler om å knytte folk sammen. Det handler om å styrke sosialt og kulturelt samhold, og derfor står fellesskapet først, når vi tegner og forvandler kulturelle bygg. For oss er det nemlig viktig å stimulere et mangfoldig kulturliv, hvor ikke alene ulike funksjoner forbindes på nytt, men også mennesker på tvers av alder og sosiale lag. Et sosialt mål, som vi kombinerer med en sterk forståelse av stedets historie og potensial, slik at arkitekturen spiller sammen med omgivelsene på en kontrastfylt og karakteristisk måte.

Helse

Vi leverer rådgivning om utvikling av sykehus og spesialiserte helsehus.

Med mer enn 800.000 helsebringende kvadratmeter bak oss er vi en av Skandinavias mest erfarne rådgivere når det gjelder design av sykehus og helsehus. Vår erfaring strekker seg fra somatikk og psykiatri til høyt spesialiserte, kliniske funksjoner som protonterapi og nevrorehabilitering. Vi tilbyr derfor en faglig dybde og spennvidde hvor vi garanterer effektive og empatiske rammer for en helsesektor i konstant utvikling, hvor nye krav, teknologier og demografiske fremskrivninger må tenkes inn i arkitekturen.

Strandbakkehuset TH 0483 H

Vi jobber holistisk med arkitekturen innenfor helse. Dette betyr at vi jobber strategisk for å designe og disponere helseprosjekter slik at arkitekturen tilbyr rekreasjon, samtidig som vi skaper sammenhengende forløp for pasienter, og effektive arbeidsganger for personalet. Blant mye annet jobber vi med å skape kontakt mellom avdelinger og forskjellige fagområder, slik at logistikken rundt pasientens behov for en rask og presis diagnose, blir det sentrale.

Utdanning

Vi leverer rådgivning om utvikling av skoler, gymnas og videregående skoler.

Vi har lang erfaring med å skape sunne og stimulerende rammer for utdanning av barn, unge og voksne. Vår erfaring spenner fra design av folkeskoler og gymnasier til bedriftsskoler og voksenopplæringssentre i hele Skandinavia. Vi tilbyr derfor en faglig dybde og spennvidde for å bringe bygninger og rom i spill, slik at de understøtter pedagogiske prinsipper og stimulerer til lek og læring. Det gjør vi blant annet ved å arbeide aktivt med akustikk, dagslys og materialer, da et sunt inneklima er avgjørende for evnen til å lære.

Hedda Gym Svanevagen AART

Vi har lang erfaring i å tenke læring og landskap sammen, på samme måte som vi integrerer klimatiltak som en aktiv del av læringsmiljøene — inne og ute. Det gir oss mulighet til å skape bærekraftige miljøer for læring, som forandrer seg med årstidene. Bærekraft handler også om å kunne tilpasse seg endringer på lengre sikt — for eksempel i demografi og pedagogiske prinsipper. Derfor jobber vi strategisk for å skape langsiktig bærekraftig arkitektur som kan omformes over tid — uten å belaste økonomien til den enkelte skole, barnehage eller miljø i et bredere perspektiv.