Transformasjon

Vi byr på et spesialisert team av nøkkelmedarbeidere når vi renoverer og revitaliserer bygninger til nye formål. For vi ser det som en av våre fremste oppgaver å fastholde bygningenes særlige kvaliteter, fremheve dem på ny og videreføre dem i nye formål og funksjoner – til gagn for kundene våre og til glede for de mange menneskene som vil bo, lære, arbeide og, ja, leve og ånde i og omkring arkitekturen.

Transformation Team AART05 red AART H

Lær mer om vårt arbeid med transformasjon.

Les vårt magasin

I snart 20 år har vi arbeidet med å frigjøre det skjulte potensialet som eksisterende bygninger rommer. Vi har arbeidet med å analysere potensialet deres og bringe det i spill på ny, slik at det i skjæringspunktet mellom nytt og gammelt, nåtid og fortid, oppstår en verden av muligheter for å utvikle boliger, virksomheter, institusjoner og hele byområder. For oss handler transformasjon nemlig om noe mer og enn å bevare. Det handler i like høy grad om å bevege organisasjoner og samfunn i en mer berikende og bærekraftig retning.

69 001 Kulturvaerftet 245 H

Vil du vite mer?

Mikkel Seier Christoffersen
Assosiert / Konstruktør / Arkitekt MAA
Aarhus
msc@aart.dk
+45 25 59 55 29