VUC Syd

Åpent og digitalt læringsmiljø

Beliggenhet
Haderslev, Danmark
Byggherre
VUC Syd
Størrelse
8.600 kvm
Oppdrag
Vinnende forslag i prosjektkonkurranse i 2010
Status
Oppført i 2013
Arkitekt
AART
Zeni Arkitekter
Ingeniør
Cowi
Hederspriser
German Design Award
Iconic Award
VUC Syd Haderslev AART 9

VUC Syds utdannelsessenter ligger på Haderslev havn, hvor det danner ramme om et fleksibelt og digitalt studiemiljø.

Åbner sig 360˚ mod byen

Den unike beliggenheten på Haderslevs havnefront har inspirert det nye utdannelsessenterets form, et atriumhus som åpner seg 360˚ mot byen og havnen. Det kommer blant annet til uttrykk i terrassene. I én bevegelse, som starter helt nede på bakken og ender oppe i husets øverste etasje, slynger terrassene seg rundt huset og knytter inne og ute sammen i ett grep.

VUC Syd Haderslev AART

Kombinerer IT og læring

Det nye utdannelsessenteret for VUC Syd setter ikke bare et markant preg på Haderslevs havnefront. Det danner også ramme om et fleksibelt og digitalt studiemiljø ved å kombinere fag med moderne IT og nyskapende læringsmetoder. Hver kursdeltaker bruker derfor sin egen iPad eller MacBook, og hele 165 digitale skjermer er integrert som en naturlig del av studiemiljøet. I tillegg inneholder ikke utdannelsessenteret tradisjonelle klasserom, men er i stedet er innrettet som et åpent studiemiljø knyttet sammen av atriet og de forskjøvne trappene midt i huset.

VUC Syd Haderslev AART 2

Hederspriser2

2014

German Design Award

Hedret som et av verdens mest innovative utdanningssentre ved utdelingen av Germen Design Award

2013

Iconic Award

Hedret som et visjonært og arkitektonisk betydelig utdanningssenter ved tildelingen av Ikoniske kåringen

Udfordrer den traditionelle tanke om en skole

For å skape et oversiktlig studiemiljø er etasjene delt opp etter fagområder. Andre etasje er derfor viet til realfagene, tredje etasje til humaniora og fjerde etasje er til språkfagene. På denne måten utfordrer utdannelsessenteret den tradisjonelle oppfatningen om faste klasserom til fordel for et mer fleksibelt hovedgrep. Med utgangspunkt i VUC Syds GODS-prinsipper er det skapt et utradisjonelt og langt mer levende studiemiljø, hvor gruppeområder, presentasjonsrom, dialogbokser og stillesoner gir mulighet for en differensiert undervisning.

VUC Syd Haderslev AART 8

Rummer en fuldt offentligt stueetage

Kontakten til byen og havnepromenaden er høyt prioritert i utformingen av utdannelsessenteret. Det kommer blant annet til uttrykk i den offentlige grunnetasjen, som trekker det offentlige byrommet helt inn i huset og inneholder en kulturkafé og foredragssal som gir rom for fellesarrangementer og større begivenheter.

VUC Syd Haderslev AART 1
VUC Syd Haderslev AART 4
VUC Syd Haderslev AART 7

Vil du vite mer?

Laura Sofie Toftdahl
Senior Kommunikationspartner
Aarhus
lst@aart.dk
+45 30 24 04 00