Viktoriaskolen

Moderne, pedagogiske rammer for et aktivt læringsmiljø

Beliggenhet
Skara , Sverige
Byggherre
Skara Kommune
Størrelse
9.400 kvm
Konkurranse
Vinnende forslagsprosjektkonkurranse i 2012
Status
Oppført i 2017
Arkitekt
AART
Landskapsarkitekt
Schönherr
Viktoriaskolen AART web 01

Basert på Skaras stolte tradisjon som studentby, er Viktoriaskolen designet som et aktivt læringsmiljø med fokus på fellesskap, der skolens arkitektur og parken rundt er integrert som læringsverktøy som stimulerer elevenes lyst til å lære og møte hverandre på kryss og tvers.

Et åpent og inkluderende læringsmiljø

Som et symbol på fremtidens aktive læringsmiljø, skaper Viktoriaskolen en moderne, pedagogisk ramme der elever og lærere møtes og blir inspirert til å ta del i hverandre og skolen på nye måter. Sentralt på skolen ligger atriet. Her skapes visuell kontakt på tvers av etasjer og klassetrinn, og forbinder dermed skolens mange funksjoner, lærere og elever i et samlet fellesskap. Den imøtekommende og transparente egenskap kommer også til uttrykk i det ytre, der skolen strekker seg mot det grønne parklandskapet og skaper en nær kontakt mellom inne og ute.

Viktoriaskolen AART web 07
Viktoriaskolen AART web 02
Viktoriaskolen AART web 13

Aktivt og stimulerende miljø

En multifunksjonshall er integrert som en naturlig del av skolens hverdag. Idrettshallen som også er utformet for å danne en ramme for konserter, skuespill og lignende, ligger dermed i åpen forbindelse med skolens sentrale fellestorg. Gjennom dimensjoner, materialer og ikke minst den åpne arkitekturen utstråler skolen en letthet og dynamikk som gir elever og lærere en spesiell følelse av å tilhøre stedet og dets kvaliteter. I tillegg fungerer de store, brede trappene som sosiale møbler, som både kan invitere til uformelle møter i pausene, men også til pedagogisk bruk.

Viktoriaskolen AART web 15
Viktoriaskolen AART web 04
Viktoriaskolen AART web 06