Ski sentrum

Byliv på gateplan og i høyden

Beliggenhet
Oslo, Norge
Størrelse
70 000 m2
Byggherre
Ski Sentrum Utvikling
Oppdrag
Vinnerforslag i parallelloppdrag i 2018
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Prosjektledelse
Stor Oslo Eiendom
Ski centrum Oslo AART 02 web jpg

Ski sentrum skaper et mangfold av boliger, butikker og byrom bundet sammen av et felles torg, så det oppstår et levende byliv på gateplan og i høyden.

Den korte avstanden til Oslo gjør Ski til et attraktivt sted å bo, men tettstedets sentrum er i dag preget av spredt bebyggelse som er isolert fra resten. For å bringe sentrum i samspill med resten av tettstedet skapes det derfor en variert blanding av bygninger og rekreative byrom. Som perler på en snor knyttes byrommene til hverandre i en samlende flyt, som griper fatt i områdets eksisterende strukturer. Myke trafikanter får gode muligheter til å oppholde seg ute og ferdes trygt i og omkring sentrum.

Torget som samlingspunkt

Helt konkret anlegges det en gate parallelt med Ski storsenter, som fører innbyggere og besøkende inn i det nye bysenteret via et inviterende adkomsttorg. Bebyggelsen er samlet rundt torget, som danner et felles nav for byrommet. Her forbindes alle hovedferdselsårene – blant annet hovedgaten, som sammen med den nyanlagte gaten skaper en intuitiv rute gjennom området. Resultatet er et levende «bygulv», ikke bare på gateplanet, men også i høyden i form av grønne takhager.

Ski centrum Oslo AART 04 web jpg

Ambisiøs byutvikling

Utkastet utnytter kvartalstrukturen til å sikre skjermede uterom med grønne arealer. Leilighetene varierer i størrelse og er egnet til alt fra studenter og par til familier. Mangfoldet går også igjen i de varierte torgene, gatene, stiene og arkitektoniske uttrykkene. Området vil dermed fremstå ikke bare som et bysenter, men som en katalysator for en ambisiøs byutvikling – med det formålet å gjøre Ski attraktiv, ikke bare for sin nærhet til Oslo, men i kraft av de mulighetene som tettstedet selv byr på.

Ski centrum Oslo AART 03 web jpg

Vil du vite mer?

Mads Nygaard
Group partner / Arkitekt MAA
Aarhus
mny@aart.dk
+45 26 79 84 86