Ski sentrum

Et summende byliv – på gateplan og i høyden

Beliggenhet
Oslo, Norge
Størrelse
70 000 m2
Byggherre
Ski Sentrum Utvikling
Oppdrag
Vinnerforslag i parallelloppdrag i 2018
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Prosjektledelse
Stor Oslo Eiendom
Ski centrum Oslo AART 02 web jpg

Visjonen for det nye Ski sentrum er å skape et levende bysenter i nært samspill med tettstedet rundt. En visjon som uttrykkes ved å skape et mangfold av boliger, butikker og byrom bundet sammen av et felles torg, så det oppstår et summende byliv – på gateplan og i høyden.

Den korte avstanden til Oslo gjør Ski til et attraktivt sted å bo, men tettstedets sentrum er i dag preget av spredt bebyggelse som er isolert fra resten. For å bringe sentrum i samspill med resten av tettstedet skapes det derfor en variert blanding av bygninger og rekreative byrom. Som perler på en snor knyttes byrommene til hverandre i en samlende flyt, som griper fatt i områdets eksisterende strukturer. Myke trafikanter får gode muligheter til å oppholde seg ute og ferdes trygt i og omkring sentrum.

Torget som samlingspunkt

Helt konkret anlegges det en gate parallelt med Ski storsenter, som fører innbyggere og besøkende inn i det nye bysenteret via et inviterende adkomsttorg. Bebyggelsen er samlet rundt torget, som danner et felles nav for byrommet. Her forbindes alle hovedferdselsårene – blant annet hovedgaten, som sammen med den nyanlagte gaten skaper en intuitiv rute gjennom området. Resultatet er et levende «bygulv», ikke bare på gateplanet, men også i høyden i form av grønne takhager.

Ski centrum Oslo AART 04 web jpg

Ambisiøs byutvikling

Utkastet utnytter kvartalstrukturen til å sikre skjermede uterom med grønne arealer. Leilighetene varierer i størrelse og er egnet til alt fra studenter og par til familier. Mangfoldet går også igjen i de varierte torgene, gatene, stiene og arkitektoniske uttrykkene. Området vil dermed fremstå ikke bare som et bysenter, men som en katalysator for en ambisiøs byutvikling – med det formålet å gjøre Ski attraktiv, ikke bare for sin nærhet til Oslo, men i kraft av de mulighetene som tettstedet selv byr på.

Ski centrum Oslo AART 03 web jpg

Vil du vite mer?

  • Mads Nygaard
    Partner / Arkitekt
    Aarhus
    mny@aart.dk
    +45 26 79 84 86