Tvetenveien 8

Kontorbygg med et mangfold av funksjoner

Beliggenhet
Oslo, Norge
Byggherre
Argentum
IK Gruppen
Størrelse
12 500 m2
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Landskapsarkitekt
Studio Oslo Landskapsarkitekter
Konsulent
Norconsult
Tvetenveien 8 Oslo AART architects 01 web

En utadvendt bygning med et mangfold av funksjoner innvendig. Det er essensen av det nye kontorbygget, som bygges sammen med et eksisterende bygg, slik at det skapes et samlende kontormiljø på 19 000 kvadratmeter i den sentrale delen av bolig- og industristrøket Bryn i Oslo.

Kontorbygget oppføres på eiendomsselskapet IK Gruppens ubebygde tomt på Bryn. Bygget får 12 500 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, og sammen med eiendomsselskapet Argentums eksisterende bygg på nabotomten vil de tilby 19 000 kvadratmeter moderne kontorer, fellesfunksjoner, utstillingslokale og lager – nær strøkets sentrum og kanskje den mest tilgjengelige beliggenheten, både med bil og kollektivtrafikk.

Innvendig gir et atrium bygningen et åpent inntrykk og knytter alle funksjonene sammen, og utvendig fremstår bygningen som både robust og dynamisk i bybildet – ikke minst på grunn av fasaden som er kledd i naturstein og komposisjonen av takhøye vinduspartier. Dermed er det en bygning som ikke bare er til glede for bedriftene, men også gir noe tilbake til byen.

Samspillet med byen kommer også til uttrykk i adkomsttorget ved hovedinngangen, hvor trær, beplantning og oppholdsmuligheter tilfører nye kvaliteter til nærområdet, som i dag er preget av asfalt og parkering. Alt med den hensikt å skape et inkluderende og inviterende byrom, som også er grunnen til at parkeringen flyttes fra gateplanet til et parkeringshus under bygningen.

Vil du vite mer?