Frogner bydelshus

Nytt liv til ikonisk høyhus

Beliggenhet
Oslo, Norge
Størrelse
12 000 m2
Byggherre
Norwegian Property
Status
Oppført i 2018
Arkitekt
AART
Interiørarkitekt
IARK
Projekttype
Rehabilitering
Transformasjon
Drammensveien AART 03 H

Drammensveien 60 er et ikonisk høyhus på Skillebekk i Oslo sentrum, oppført for Rikstrygdeverket i 1960, og fredet i 2004. Etter en omfattende oppgradering og ombygging er bygningen gjenoppstått som et offentlig signalbygg – Frogner bydelshus. Fokuset har vært å ivareta og foredle den flotte bygningen, og samtidig innpasse gode moderne løsninger for publikum og ansatte.

Inspirert av FNs hovedkvarter

Et punkthus på ti etasjer er sammenkjedet med en smal krummet lavblokk på tre etasjer, inspirert av FNs hovedkvarter i New York fra 1952, av Niemeier og Le Corbusier. Bygget er oppført i betong, med betongribber, betongplater med frilagt singel, og aluminium i fasadene. Lavblokkens glassfasade mot gaten dekkes av en gitterutsmykning av Arne E. Holm. I interiørene ble det benyttet bestandige materialer som marmor, stucco lustro, eik, teak, stål og messing. Flere større integrerte kunstverk er bevart i fellesarealene.

Drammensveien AART 06 H
Anlegget er et eksempel på monumentalt offentlig byggeri som forteller en viktig historie om velferdsstatens utvikling, og er et av Oslos få intakte modernistiske høyhus fra perioden.
Nico Sellevold / Arkitekt MNAL

Utsikt over Oslo

Frogner bydelshus omfatter høyblokken og fremre del av lavblokken. Her er bydelsadministrasjons ulike avdelinger samlet, sammen med bl.a. helsestasjon og et NAV-kontor. Første etasje er åpen og utadrettet, i tråd med de opprinnelige funksjonene. Alle arealer og tekniske anlegg er renovert og oppgradert, i større eller mindre grad. Kontorarealene er tilrettelagt for full fleksibilitet med cellekontorer eller kontorlandskap, og i toppetasjen er det kantine med flott utsikt og takterrasse.

Drammensveien AART 04 H

Moderne funksjoner

Av fasadeendringer er det i samarbeid med Byantikvaren etablert en inngang til lavblokken, tilpasset utvendige persienner, og oppført et avfallsrom i bakgården. Nye funksjoner som adgangssluser og løftebord er integrert i det fredete interiøret. Prosjektet har både bevart kvalitetene og ressursene i den historisk viktige bygningen og tilført nødvendige funksjoner i tråd med dagens krav til arbeidsmiljø, sikkerhet, teknikk og fleksibilitet.

Drammensveien AART 02 H

Vil du vite mer?