Vestmyra Skole

En dynamisk og sammenhengskraftig skole

Beliggenhet
Fauske, Norge
Byggherre
Fauske kommune
Størrelse
9.350 kvm
Oppdrag
Vinnende forslag i prekvalifisert prosjektkonkurranse 2015
Status
Oppført i 2017
Arkitekt
AART
Nordic
Landskapsarkitekt
Sweco
Ingeniører
Sweco
Norconsult
Totalentreprenør
Hent
Vestmyra Skole Norge AART 18 web

Med ombyggingen av Vestmyra skole blir den eksisterende barneskolen utvidet med en ungdomsskole med tilhørende administrasjon, rom for praktisk-estetiske fag, spesialklasser og idrettshall. Samtidig får skolen en dynamisk arkitektur, som oppmuntrer til og krever fellesskap, så skolen utstråler både visuell og funksjonell sammenhengskraft.

Zone-inddelt læringsmiljø med central samlingsarena

Vestmyra skole ligger i Nord-Norge og er omgitt av fjell og fjorder. Skolen ligger på et flatt platå og er utformet som en toetasjes bygning, som skriver seg inn visuelt i konteksten med vakre trefasader preget av en myriade av vinduer i forskjellige størrelser. Skolen er organisert som et soneinndelt læringsmiljø, hvor de enkelte klassetrinnene og rom for praktisk-estetiske fag er koblet til bygningens sentrale samlingsarena som to vindmøller som stråler ut mot en grønn aktivitetspark. Samlingsarenaen utgjør skolens livsnerve og er koblet sammen med de to vindmølleformene av en «gate» som fungerer som skolens hovedferdselsåre.

Vestmyra Skole Norge AART 10 web

Et lyst og stimulerende læringsmiljø

Akkurat som skolens sentrale fellesarealer er gaten og samlingsarenaen preget av en fremtredende gjennomsiktighet med stor åpenhet på tvers av etasjer og funksjoner, idet vindusfasader og takvinduer trekker dagslyset og omgivelsene langt inn i skolen. Dagslys er et gjennomgående tema i skolen, hvor samlingsarenaens vindusfasader sammen med komposisjonen av forskjøvne bygningsvolumer skaper et lyst og stimulerende læringsmiljø.

Vestmyra Skole Norge AART 09 web

Nyt og eksisterende går hånd i hånd

Sist, men ikke minst, kobles den nye ungdomsskolen til den eksisterende barneskolen. Nytt og eksisterende går dermed hånd i hånd, idet den nye ungdomsskolen blir en naturlig forlengelse av barneskolen. Et arkitektonisk grep som skaper en sammenhengskraftig skole bygget på et pragmatisk konsept med gode fysiske forbindelser mellom nytt og eksisterende, mellom barneskolen og ungdomsskolen.

Vestmyra Skole Norge AART 16 web
Vestmyra Skole Norge AART 01 web

Vil du vite mer?