Universitetssygehus Örebro

Helbredende og høyspesialiserte rammer

Beliggenhet
Örebro, Sverige
Byggherre
Örebro Läns Landsting
Størrelse
24.000 kvm
Konkurranse
Vinderforslag i projektkonkurranse 2013
Status
Oppført i 20
Arkitekt
AART
Sweco
H Huset 04 Low

Utvidelsen av Örebo universitetssykehus skriver seg på den ene side inn i en by-sammenheng og på den andre siden skaper den helbredende og høyspesialiserte rammer for pasienter og ansatte. Sengestuer, operasjonsstuer og spesialiserte dagkirurgiske funksjoner er fordelt i den nye tilbygget, som også inneholder en ny foaje og en trygt og imøtekommende ankomstområde.

Skaper en naturlig ankomst

Utvidelsen av Örebo universitetssykehus ligger midt i mellom sykehusets eksisterende bygninger og de lave mursteinsbygningene som ligger rundt. For å skape en myk og naturlig overgang mellom byen og sykehuset, fremstår utvidelsen med et åpent ankomsttorg som signaliserer et trygt miljø for både pasienter og besøkende.

H Huset 14 Low

Dimensjonen dempes mot byen

Det imøtekommende ankomstområdet forsterkes av at utvidelsen har en disposisjon, der bygninger med en såkalt kamstruktur demper sykehuset, skaper optimalt dagslys og utsikt og gir plass til grøntområder mot Södra Grev Rosengatan. Forlengelsen fremstår dermed som en kamstruktur som på utsiden tilfører rekreasjonskvaliteter til omgivelsene og inni skaper et sunt og trygt miljø for pasientene.

H Huset 09 Low

Støtter et effektivt arbeidsmiljø

I tillegg bidrar kamstrukturen til å lette personalets arbeidsganger. Klare romforløp, korte transportveier og logisk plassering av sentrale funksjoner fremmer samarbeid i og på tvers av avdelingene. I tillegg er pasient- og personalstrømmer separate, noe som støtter et godt og effektivt arbeidsmiljø.

H Huset 07 Low
H Huset 06 Low
H Huset 03 Low

Vil du vide mere?

Isak Birgersson
Associeret / Teamleder / Arkitekt
Oslo
ibi@aart.dk
+47 40 10 83 85