Sykehuset Østfold Kalnes

Et robust og landskapeligt sykehus

Beliggenhet
Sarpsborg, Norge
Byggherre
Helse Sør-Øst
Størrelse
89 000 m2
Konkurrance
Vinnende forslag i prosjektkonkurranse i 2002
Status
Oppført i 2015
Arkitekt
AART
Arkitema Architects
Arkitema/ELN Architects
Ingeniør
Cowi
Konsulent
Rohde Consult
Ostfold Sygehus Norge AART 08 web

Sykehuset Østfold Kalnes skaper et velfungerende sykehus som er robust og kompakt i sin disponering, som har optimal logistikk og fleksibilitet og som uttrykker en nær kontakt med landskapet omkring.

Unik plassering

Disponeringen av sykehuset tar utgangspunkt i den unike plasseringen og områdets typografiske karakter, og sykehuset er på denne måten en direkte sammentenkning av arkitektur og landskap. Sykehuset utnytter det naturlige terrengfallet mot vest til å optimere de forskjellige funksjoners innbyrdes plassering samt den romslige og logistiske sammenhengen.

Ostfold Sygehus Norge AART 13 web

Enerom for alle pasjenter

Terrengets innvirkning på bygningen skaper variasjon og opplevelse i bygningsanlegget, hvor arkitektur og landskap forsterker hverandre. Sykehuset legges f.eks. utelukkende ut med enerom, hvor hovedparten av enerommene orienterer seg ut mot landskapet. Senge- og behandlingsområdene er preget av åpenhet og skaper optimale rammer for kommunikasjon på tvers av faggrenser.

Ostfold Sygehus Norge AART 12 web

Somatiske og psykiatriske funksjoner

Det er samtidig lyktes å integrere de psykiatriske funksjonene i den overordnede sykehusstrukturen, slik at psykisk syke så vidt mulig kan behandles på lik fot med somatisk syke. En arkitektonisk sammentenkning av psykiatriske og somatiske funksjoner, som imøtekommer flere fundamentale behov da psykisk syke ofte også har en somatisk sykdom.

Ostfold Sygehus Norge AART 04 web

Vil du vite mer?