Strängnäs domkirke

Sveriges best bevarte middelalderkirke

Beliggenhet
Strängnäs, Sverige
Størrelse
2.500 kvm nybygning
Restaurering af eksisterende domkirke
Byggherre
Strängnäs domkirkeforsamling
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART (sjefrådgiver)
Bach Arkitekter (underrådgiver)
Domkyrkoberget V1 AART

Med restaureringen og utviklingen av Strängnäs domkirke føyes et nytt kapitel til området i og omkring kirken, som er kjent som domkirkeberget, og som i mer enn 1000 år vært et knutepunkt for religion og kultur. Et nytt kapitel, som har som hensikt å favne kirkens mange aktører og fremme et levende kulturhistorisk miljø - for både barn, unge og eldre.

Et samlet kulturhistorisk miljø

Med vinnerforslaget restaureres domkirken, så den med respekt for sin stolte historie får mulighet til å romme flere aktiviteter enn i dag – heriblant utstillinger. Samtidig bringes uterommene i spill på ny, hvor det i tett samspill med domkirken etableres tre nye bygninger for å gi rom til de aktiviteter som ikke kan rommes i kirken. Et møte mellom nytt og gammelt, som skaper en konseptuell helhet, som får domkirkeberget til å stå som et samlet kulturhistorisk miljø, med moderne tilgjengelige funksjoner.

Domkyrkoberget V2 AART
Vinnerforslaget har på overbevisende og inspirerende vis latt nye og eksisterende bygninger skape et tett samspill omkring domkirken, hvilket styrker domkirkebergets identitet som et samlende møtested.
Utdrag fra juryens bedømmelse

Vil du vide mere?

Markus Grieser
VD / Partner / Dipl. Ing. / Arkitekt SAR / MSA
Stockholm
magr@aart.se
+46 700 85 64 01