Södra Ladugårdsängen

Samler og aktiverer bydelen

Beliggenhet
Örebro, Sverige
Byggherre
JM og Seniorgarden
Størrelse
14.000 kvm
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Landskap
Kungsladan Landskabsarkitektur
Sodra Ladugardsangen sitplan AART

I Örebro vokser en helt ny bydel kalt Södra Ladugårdsängen frem, og vi skal være med til å utvikle 14.000 kvadratmeter svanemerkede boliger med liv og bevegelse i sentrum. Bydelen skal integrere flere løsninger for stimulering og delingsøkonomi , hvor målet er å inspirere og invitere beboere i alle aldre til å være del av en felles og mer bærekraftig livsstil.

Vårt bidrag til utviklingen av den nye bydelen består av 14.000 kvm leiligheter, eldreboliger og by-rom. Med flere forskjellige typologier blander Södra Ladugårdsängen boliger, butikker, besteforeldre og barnefamilier for å skape et mangfoldig byliv. Et byliv som leves på de grønne områdene, de aktive miljøene og i de levende førsteetasjene hvor kaféer og butikker vil være. Et samspill som skal inspirere beboerne til bevegelse og fellesskap.

Alle boliger oppføres i bastante materialer som tre og tegl og må oppfylle Svanemerkets strenge krav til lavt energiforbruk, godt inneklima og mer miljøriktige materialer. I tillegg skal Södra Ladugårdsängen integrere en lokal delingsøkonomi med deleordning for elbiler, sykkel-rom, verksteder, og veksthus og jord hvor beboerne kan dyrke egne grønnsaker. Alt med fokus på å gjøre det lettere for beboerne å leve og bo så bærekraftig som mulig.