Skog- og naturinstitusjon

I pakt med naturen

Beliggenhet
Hornslet, Danmark
Størrelse
1.000 m2
Kunde
Syddjurs Kommune
Naturinstitution terrasse

Den bærekraftige skog- og naturinstitusjonen er utviklet i pakt med naturen og i øyenhøyde med barna – med det klare formål å styrke barnas trivsel, understøtte deres utvikling og inspirere dem til å gå på oppdagelse i, og ta vare på naturen.

Fortolker gårdsmotivet

Inspirert av de naturskjønne omgivelsene er naturinstitusjonen utviklet, et ønske om å bevare og forsterke de eksisterende landlige kvalitetene gjennom fortolkningen av det klassiske gårdsmotivet, som for alle aldre er et lett gjenkjennelig grunnmotiv. Resultatet er en naturinstitusjon bestående av to klassiske langhus med valmet saltak som ligger forskjøvet i forhold til hverandre. Med et enkelt nåtidig uttrykk, holdt i ærlige materialer, forholder huset seg respektfullt til omgivelsene samtidig med at det åpner seg opp mot naturen i alle retninger, - naturen blir en del av huset og omvendt.

Naturinstitution gavl
Orientert mot syd skaper naturinstitusjonen optimale rammer for utendørs lek og læring.
Bygningene utstråler en fin fortolkning av skog- og naturinstitusjonen. De har en flott karakter av landlighet, og gårdmotivet er et flott hovedgrep.
Utdrag fra dommerrapporten

Designet i barnehøyde

Naturinstitusjonen er utviklet for å være i skala med barna. Det er barnas behov, interesser og forutsetninger, for optimal trivsel og velvære, som har drevet alle beslutninger om disponering, funksionalitet, estetikk og innredning. På denne måten er det skapt et hus hvor det er vanskelig å feile, men lett å lykkes. For huset er designet til å understøtte et leke- og læringsmiljø som inviterer til en undersøkende, spørrende og inkluderende tilgang – for barnas personlige og sosiale utvikling.

Naturinstitution faellesrum

Vil du vide mere?

Anne Sofie Buur Okkels
Partner / Teamleder / Arkitekt MAA
Aarhus
aso@aart.dk
+45 41 96 35 15