REGAN Vest – Danskenes Kaldkrigsmuseum

Et av Danmarks mest hemmelighetsfulle steder

Beliggenhet
Rold Skov, Danmark
Størrelse
1 200 m2
Byggherre
Nordjyske Museer
Konkurranse
Vinnerforslag i prosjektkonkurranse i 2020
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Ingeniør
Niras
Utstillingsarkitekt
Thøgersen & Stouby
Landskapsarkitekt
SLA
Regan Vest UDSTILLING 01 low

Kaldkrigsbunkeren REGAN Vest var en statshemmelighet i flere tiår. Nå åpner vi bunkeren for publikum. Dette gjør vi med vårt vinnerutkast til danskenes nye kaldkrigsmuseum, som er utformet som fire svarte kasser gjemt langt inne i skogen – inspirert av mystikken som i flere tiår har preget Danmarks mest hemmelighetsfulle bunker 60 meter under jorden i Rold Skov i Nordjylland.

Svarte kasser

På overflaten blir velkomst- og utstillingsbygningen den eneste synlige delen av det nye kaldkrigsmuseet. Bygningen ligger som fire svarte kasser, gjemt langt inne i skogen. De massive og innadvendte kassene fremstår i landskapet som nærmest hermetisk lukkede utstillingsmontre, der bare et diskret tilbaketrukket punkt i fasaden indikerer inngangen til museet. Kassene er kledd i anodisert aluminium med en spesiell struktur som gjør dem motstandsdyktige mot vær og vind og samtidig setter dem i et særpreget samspill med omgivelsene. De rommer en av Danmarks best bevarte hemmeligheter – det 5 500 kvadratmeter store atomsikre bunkeranlegget, som ble bygget for å huse regenten og regjeringen.

Regan vest day night
Med sitt dynamiske lamellsystem åpner velkomst- og utstillingsbygningen seg om dagen, mens den lukker seg hermetisk og hemmelighetsfullt om natten.

Klart konsept

De fire kassene er basert på et klart konsept. For mens de ser like ut på utsiden, så inneholder de hver sin funksjon og stemning. Administrasjonen er privat og pragmatisk, kafeen og butikken er lys og levende, læringssenteret er fleksibelt og fokusert, og utstillingen er fri og fortellende – og alle funksjonene er bundet sammen av oppholdsrom som gir mulighet for lys og refleksjon før den neste opplevelsen utfolder seg. I tillegg ligger kassene i terrenget som fragmenter av den helhetlige fortellingen om REGAN Vest, med inngangen til bunkeren, den eksisterende maskinistboligen og andre historiske fragmenter.

Regan Vest Interior CAFE low
Overflater i betong og metall viderefører bunkerens industrielle uttrykk, men innvendig blir dette brutt av inventaret i lyst tre.
Når besøkende kommer for å se REGAN Vest, er det ikke «bare» museet de kommer til. Det er et samlet konsept av utstilling, bunker, natur, maskinistbolig og læringssenter – og alt det har AART klart å samle i én pakke.
Lars Christian Nørbach / Direktør for Nordjyllands Historiske Museum

Museets ultimate midtpunkt

REGAN Vest er et håndgripelig bevis på trusselen under den kalde krigen og er museets ultimate midtpunkt. I hjertet av velkomst- og utstillingsbygningen er det derfor en skalamodell av den imponerende, underjordiske bunkeren. Velkomst- og utstillingsbygningen er utformet slik at flyten av besøkende er sentrert rundt modellen, og fra dette sentrale rommet har besøkende oversikt over og enkel tilgang til museets mange funksjoner, blant annet utstillingsseksjonene og samlingsrommet for guidede turer på REGAN Vest.

Regan Vest UDSTILLING 02 low
I hjertet av velkomst- og utstillingsbygningen er en skalamodell av den imponerende, underjordiske bunkeren

Perspektiver på krigen

Velkomst- og utstillingsbygningen inneholder syv utstillingsseksjoner, som engasjerer de besøkende og gir forskjellige perspektiver på den kalde krigen – fra frykten for atomvåpen til de skarpt opptrukne politiske frontene og de eventuelle krigsscenarioene, dersom det skulle blitt krig. Alt er iscenesatt slik at det skapes sammenheng mellom de enkelte utstillingsseksjonene, samtidig som besøkende kan bevege seg fritt mellom dem og dermed skape sin egen opplevelse av utstillingen.

Regan vest udstilling atomvaben aart 3 2
I den første utstillingsseksjonen støter man på atombomben Little Boy i full størrelse.
Bunkeren er et enestående kulturbygg, som inneholder en samfunnsfortelling om den kalde krigen som ikke tidligere er formidlet. Prosjektet gir tilgang til det opprinnelige anlegget og skaper til og med respekt for stedet, med god formidling i sentrum. Det nye museet vil gjøre historien levende og gi nye sterke opplevelser til både voksne og barn.
Nina Kovsted Helk / Filantropidirektør i Realdania

Vil du vite mer?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA
Aarhus
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78