Psykiatriklynge

Former fremtidens psykiatriske behandling

Beliggenhet
Gødstrup, Danmark
Byggherre
Region Midtjylland
Størrelse
15 000 m2
Oppdrag
Vinnende forslag i prosjektkonkurranse i 2015
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Nordic
SMAK
Landskapsarkitekt
Vega Landskab
Ingeniør
Midtconsult
DNV Goedstrup Kontraframe 01 H

Psykiatriklyngen, en integrert del av det nye hospitalet i Gødstrup, samler psykiatrien i Midt- og Vestjylland og skaper muligheter for sammenhengende pasientforløp mellom psykiatri og somatikk. Med sine mange rekreative og livsbejaende rammer tar den dessuten avstand fra den tradisjonelle psykiatriens mørke korridorer og former fremtidens psykiatriske behandling.

Skaper ett samlet behandlingsmiljø

Psykiatriklyngen understøtter ideen om et samlet hospital, hvor de kliniske spesialitetene jobber tett sammen i et integrert behandlingsmiljø. Et behandlingsmiljø som skaper effektiv flyt mellom psykiatri og somatikk og er innrammet av en hensiktsmessig bygningsstruktur med stor fleksibilitet og elastisitet når det gjelder det kliniske behandlingsmiljøet.

DNV Goedstrup Kontraframe 13 H

Bygger på en klar struktur

Ideen om ett samlet hospital kommer til uttrykk i arkitekturen, som viderefører det somatiske hospitalets klare, ortogonale bygningsstruktur. Dette skjer imidlertid i et nedskalert uttrykk, hvor det arkitektoniske konseptet er nøye tilpasset den psykiatriske funksjonen, gir plass til 14 gårdsrom og har sitt utspring i stedets markante landskapskarakter.

DNV Goedstrup Kontraframe 16 H

Samspill med omgivelsene

Psykiatriklyngen gir rom for et trygt behandlingsmiljø, hvor de psykiatriske spesialitetenes særskilte behov og vilkår tas hensyn til fra helhet til detaljer. Tilstedeværelse og åpenhet er nøkkelord i utformingen av klyngen, som med sitt lyse indre og vakre samspill med de grønne omgivelsene skiller seg fra tradisjonelle psykiatriske behandlingsmiljøer, hvor mørke, labyrintiske korridorer ofte preger opplevelsen.

DNV Goedstrup Kontraframe 14 H

Vil du vite mer?

Karsten Sinning
Partner / Markedsansvarlig Vest / Arkitekt MAA
Aarhus
ksi@aart.dk
+45 41 96 35 04