Ny Rosborg

Et fyrtårn for resilient byutvikling

Beliggenhet
Vejle, Danmark
Byggherre
Vejle Kommune
Størrelse
80 hektar
Oppdrag
Vinnende forslag i parallelle oppdrag i 2019
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Landskapsarkitekt
Møller & Grønborg (hovedrådgiver)
Ingeniør
Niras
Konsulent
Arcadis Nederland
Ny Rosborg Masterplan1 10000 AART Low

Vest for Vejle vokser Ny Rosborg frem som en bydel med resiliens, som ikke bare forbinder byen med elvedalen, men også forvandler byens tidligere søppelfylling til et mangfoldig og klimatilpasset boligområde.

Fører an i en global bevegelse

Ny Rosborg innfrir Vejles visjon om å skape en mangfoldig og klimatilpasset by, hvor livet kan leves i nær kontakt med både bysentrum og elvedalen. Utviklingsplanen bygger dermed videre på Vejles by- og landskapsmessige DNA, samtidig som den støtter de høye klimaambisjonene som er en del av det globale nettverket «100 Resilient Cities». Derfor er den nye bydelen tenkt som et laboratorium, der fremtidens klimautfordringer forskes i og formidles på en forståelig måte til bydelens beboere og besøkende, så Vejle settes på verdenskartet som et fyrtårn for resilient byutvikling.

100 Resilient Cities Logo 2

Bygges på holmer

Ny Rosborg forbinder byen med naturen i et klimabevisst grep. Det skjer ved å trekke elvedalen inn i byen og la den blågrønne naturen omslutte syv holmer, som danner den nye bydelens nabolag. Alle nabolagene får direkte kontakt med naturen, men med hver sin karakter, slik at boformer blandes og forskjelligartede fellesskap trives. I tillegg blir holmene hevet over terrenget, så de er sikret mot styrtregn og høy vannstand. Vejle er nemlig spesielt utsatt for oversvømmelser, så det blågrønne landskapet mellom holmene skal bli et regnvannreservoar for rekreasjon, hvor bydelens beboere og besøkende kan få glede av vannet.

Ny Rosborg Holme AART

Gjenbruker i stor skala

Ny Rosborg er ikke bare byutvikling i stor skala. Det er også gjenbruk i stor skala. For ifølge utviklingsplanen skal det skapes i alt syv holmer, som ved strategisk håndtering av Vejles overskuddsjord skal fylles opp over flere år og danne grunnlaget for byggemodning av hver holme. Store deler av den nye bydelen vil dessuten gjenbruke byens tidligere søppelfylling. Deler av bydelen vil med andre ord bli bygget på forurenset jord, noe som nettopp vil bli mulig ved gjenbruk av overskuddsjorden fra den øvrige byutviklingen. Basert på en resiliens-tankegang kan man jobbe eksperimentelt med å håndtere jordforurensing slik at den tidligere søppelfyllingen kan forvandles til en rekreativ bydel.

Ny Rosborg Holme Snit AART

Robust utviklingsplan

Ny Rosborg bygger på en robust utviklingsplan, som gjør det mulig å utvikle bydelen etappe for etappe – fra holmene nær byen til holmene lengre ute i elvedalen. Slik blir det mulig å utvikle bydelen i takt med behovet for boliger, samtidig som lærdommen fra den ene etappen kan bringes videre til den neste. Utviklingsplanen er derfor tenkt som en tilpasningsdyktig («resilient») struktur, som gir rom til å eksperimentere, slik at ny kunnskap kan tas i bruk og planen justeres underveis i prosessen.

Vil du vite mer?