Nordmøre Romsdal Sygehus

Nordmøre Romsdal Sygehus

Beliggenhet
Molde, Norge
Byggherre
Helse Møre og Romsdal HF
Størrelse
70.000 kvm
Konkurranse
Vinnerforslag i prekvalifisert prosjektkonkurranse 2016
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Nordic
Landskapsarkitekt
Asplan Viak
Ingeniør
Cowi
SNR Sjukehus Nordmore Romsdal AART 04 web

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) omfatter nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal lokalisert på Hjelset i Molde kommune og poliklinisk senter/ DMS lokalisert i Kristiansund kommune. Sjukehuset får integrert somatikk- og psykiatriavdeling og inne har funksjoner som bl.a. poliklinikk og dagbehandling, laboratorier, billeddiagnostikk, operasjon, akuttmottak, intensivbehandling og fødestuer. Ca. 54.000 m² på Hjelset og ca. 5.000 m² i Kristiansund.

Prosjektet blir gjennomført som et BIM-prosjekt. Prosjektet har også høye miljøambisjoner, og et mål om å realiseres som passivhus-prosjekt. Byggingen av det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) starter i 2018 og er planlagt ferdig i 2021.

AART har utarbeidet mulighetsstudier, konseptfase, skisseprosjektet og forprosjekt

SNR Sjukehus Nordmore Romsdal AART 06 web

Vi har lavet mulighedsstudier med tre alternative placeringer, medvirket til rumfunktionsprogrammet, lavet et skitseprojekt og videre et Forprosjekt – som dannede grundlag for udbudsforhandlinger.

SNR Sjukehus Nordmore Romsdal AART 02 web
SNR Sjukehus Nordmore Romsdal AART 01 web
SNR Sjukehus Nordmore Romsdal AART 03 web
Vil du vide mere?